Kärnvapen & världen

Så länge några stater har kärnvapen kommer andra att vilja skaffa egna. Både Blix-kommissionen och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har betonat att nedrustning är det främsta sättet att bromsa spridningen av kärnvapen.

Det finns idag inget avtal som förbjuder kärnvapen. Dock regleras kärnvapnen på ett flertal sätt genom en rad olika avtal och det finns förslag på ytterligare avtal. I det internationella systemet kan avtal i sig inte förhindra någon stat från att bryta mot dem. Då avtal bidrar till och stärker internationella normer blir det mycket svårare att bryta mot dessa avtal.

Under 2017 kommer förhandlingar om ett avtal som förbjuder kärnvapen att inledas. Med juridiskt bindande avtal som förbjuder exempelvis kemiska vapen och klustervapen, har det blivit mycket svårare att få tag på dessa vapen. När stater och vapenindustrin inte längre kan handla med en viss vapentyp minskar tillgången markant.

För regleringen av kärnvapen finns förutom bilaterala nedrustningsavtal, icke-spridningsavtalet, två provstoppsavtal, avtal om klyvbart material, kärnvapenfria zoner och även kärnvapenstaternas egna kärnvapendoktriner.

Den internationella nedrustningsdebatten har börjat ändras genom det som kallas för det humanitära initiativet. Initiativet innebär att stater har börjar fokusera på de humanitära konsekvenserna av kärnvapen, istället för tekniska teknikaliteter. Med humanitära konsekvenser menas konsekvenser på hälsa, samhälle och miljö.

Senast uppdaterad: 170316