Argumentationsguide

Vi kan inte förbjuda kärnvapen, eftersom länder eller terrorister skulle fuska och bygga dem i hemlighet.

  • Nästan varje steg i att skaffa kärnvapen lämnar spår. Du behöver till exempel höganrikat uran, som bara finns på ett fåtal platser. Inget land har någonsin skaffat kärnvapen utan att USA har känt till det genom bland annat satellitbilder av anläggningar eller import av misstänkta varor.
  • Idag finns ett världsomspännande avancerat övervakningssystem, genom dels provstoppsavtalets administration som gör att provsprängningar upptäcks bland annat genom seismisk teknik. Men även genom att Internationella atomenergiorganet (IAEA) kontrollerar all användning av kärnmaterial för energiproduktion.
  • Terrorister kan inte avskräckas med kärnvapen. Om terrorister fick ett kärnvapen skulle resultaten bli katastrofala. Men den enda verkliga lösningen på hotet om kärnvapenterrorism är helt enkelt att eliminera kärnvapnen, vilket skulle säkerställa att de förblir utom räckhåll för terrorister.

Att ge upp kärnvapen är att ge upp internationell makt.

  • Idag är kärnvapen, i bästa fall, irrelevanta för en nations ställning, och ibland skadlig. USA är den enda kvarvarande supermakten – men inte på grund av sina kärnvapen, utan på grund av sin ekonomiska och diplomatiska styrka. Vi ser också att Brasilien och Sydafrika, som avbrutit sina kärnvapenprogram har växande inflytande i världspolitiken. Snabb ekonomisk tillväxt och tekniska framsteg har bidragit till att Kina och Indien, som har relativt små kärnvapenarsenaler, ändå är på väg att bli supermakter.

Kärnvapen är en garanti för fred och staters säkerhet.

  • Kärnvapen skyddar inte från krig. Kärnvapenstater har utkämpat och förlorat flera krig under ”atomtidsåldern”. Egypten och Syrien anföll Israel 1973. Irak inledde missilattacker mot israeliska städer 1991 (kriget i persiska viken). USA hamnade i dödläge i Koreakriget och förlorade kriget i Vietnam. Listan på exempel kan med andra ord göras lång.
  • Kärnvapen vinner inga krig. Föreställningen om att kärnvapen vinner krig tog fart i och med att atombombningarna under andra världskriget angavs som skäl till Japans kapitulation. Men Japan kapitulerade inte efter bombningen av Hiroshima. Det var inte förrän sovjetiska trupper förklarat krig och var påväg in över Japans norra gräns som det japanska högsta rådet samlades för att diskutera alternativet att kapitulera. Sommaren 1945 var Hiroshima en av flera förluster, hela 66  japanska städer förstördes av konventionella bomber. Att ange ”det nya magiska vapnet” som skäl att Japan förlorade kriget var möjligen mindre genant än att erkänna att Japans arméer inte klarade av att Sovjetunionen gick med i kriget och att kriget fördes på flera fronter.
  • Kärnvapen skapar krig. Blotta misstanken om att ett land är påväg att utveckla kärnvapen leder till spänningar mellan stater. En sådan situation är den mellan Iran, Israel och USA, där hotet om militär invasion har varit högaktuellt. En annan sådan situation är USAs invasion av Irak, där president George W. Bush d.y anklagade Saddam Hussein för att utveckla massförstörelsevapen.

 

Senast uppdaterad: 191202