Ekonomiska konsekvenser

“The world is over-armed and peace is under-funded.” – FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon, 2009

Under fliken Vad kostar kärnvapnen? hittar du information om ekonomin kring kärnvapen och kärnvapenstaternas kostnader.

Ekonomiska konsekvenser2011 spenderade USA lika mycket pengar på sina kärnvapen som de övriga kärnvapenstaterna gjorde tillsammans. USA:s kärnvapenbudget är dubbelt så stor som deras biståndsbudget.

2011 spenderade USA cirka 61 miljarder US dollar på kärnvapen. USA har spenderat ensamt varje år lika mycket pengar på kärnvapen som det idag saknas för att alla människor på jorden ska kunna garanteras skolgång, grundläggande hälsovård, mat, rent vatten och säkra avlopp. Problemet är att kostnaden för kärnvapen ökar i alla kärnvapenstater i och med att det pågår både modernisering och upprustning.

De resurser som går åt till kärnvapnen skulle så väl behövas för andra ändamål ute i världen. Det hypotetiska resonemanget om vad pengarna skulle ha kunnat räcka till i stället – med en ekonomisk term alternativkostnad (opportunity cost) – kan användas för att illustrera storleksordningen.

FN:s fredsbevarande operationer har en budget på 6,8 miljarder US-dollar för budgetåret 2017/2018. De fredsbevarande operationerna har alltså bara 7 % jämfört med vad USA:s kärnvapnen kostar.

Peter Brookes The TimesTim Wright skriver om vad pengarna skulle kunnat räcka till i en rapport från ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, år 2011. Rapporten heter Nuclear weapons spending: a theft of public resources.

Tanken att ställa rustningskostnaderna mot världens egentliga behov är inte ny. Thorssonrapporten, som överlämnades till FNs generalförsamling 1981, var en rapport om sambandet mellan nedrustning och utveckling. Rapporten utarbetades av en expertgrupp under ledning av den svenska diplomaten och fredskämpen Inga Thorsson.

Världens totala militärutgifter

År 2017 lade världen totalt 1690 miljarder US-dollar på militärutgifter. Det motsvarar 232 US-dollar per år, för varje människa på jorden. Det blir cirka 1914 kronor per person (7,4 kr/ 1 USD).

Rustningskostnaderna i världen skulle räcka till för att täcka FNs budget i ungefär 625 år.

 

Senast uppdaterad: 190628