Lär om Kärnvapen

Välkommen till Lär om kärnvapen! 

Lär om kärnvapen är en sida för dig som vill lära dig mer om kärnvapen. Här finner du information om allt du kan tänka dig som har med kärnvapen att göra.

Här hittar du grundläggande information om vad ett kärnvapen är, vad som händer när det smäller, konsekvenserna av en detonation, ekonomi, historia och vart kärnvapen finns i världen. Du hittar även information om alla de lagar, konventioner och avtal som finns internationellt. Samt information om säkerhetspolitik, kärnvapendoktriner och mycket mer.

Men kärnvapen är inte endast säkerhetspolitik, historia och atomer. Det handlar även om människor. Därför är det även viktigt att se på kärnvapen ur andra perspektiv, dels för att skapa en större förståelse, men även för att lägga grund för kritiska argument och bredda diskussionen om kärnvapnens avskaffande. För som du kommer förstå, och som du kanske redan vet, så finns det fortfarande inget avtal som förbjuder kärnvapnens existens. Detta till trots att kärnvapen hotar människans och naturens existens genom sin blotta närvaro.

Vilka står bakom sidan?

Lär om kärnvapen ägs av organisationen Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK. Vi bildades 1981 och är en ideell och politiskt oberoende organisation med närmare 3000 läkare och medicinstudenter som medlemmar. Svenska Läkare mot Kärnvapen ingår i världsfederationen International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, som fick Nobels fredspris 1985.

Vårt huvudsakliga syfte är att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter samt att genom vetenskaplig forskning bidra till denna kunskap. Målet är att stärka opinionen mot kärnvapen, så att kärnvapenkrig förhindras. Vi arbetar därför med informations-, opinions- och påverkansarbete gentemot allmänhet, beslutsfattare och media.

Den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN

Vi är en del av ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. ICAN verkar för att få till stånd multilaterala förhandlingar om ett internationellt förbud mot kärnvapen i form av en juridiskt bindande kärnvapenkonvention. Ett sådant avtal skulle förbjuda tillverkning, provning, innehav och användning av kärnvapen, och fastställa de mekanismer som krävs för att eliminera dem inom en överenskommen tidsram. Redan idag stöder en majoritet av länder ett sådant förbud, liksom en majoritet av världens människor. Det handlar om att ändra normen. Men även ditt stöd behövs för att det till verklighet.

Det är enkelt att stödja, både som organisation och i egenskap av privatperson. Du hittar mer information här.