Atomvåpen og verden

Så lenge noen land har atomvåpen kommer enda flere til å ønske å skaffe seg egne. Både Blix-kommisjonen og FNs generalsekreterær Ban Ki-moon har understreket at nedrustning er det viktigste tiltaket for å hindre spredning av atomvåpen.

Det finnes i dag ingen avtale som forbyr atomvåpen. Imidlertid reguleres atomvåpen på ulikt vis gjennom en rekke ulike avtaler og det finnes forslag til ytterligere avtaler. I det internasjonale systemet kan en avtale i seg selv ikke hindre en stat ifra å bryte den. Derimot bidrar avtaler til å styrke internasjonale normer og det blir mye vanskeligere i å bryte disse avtalene.

Med de juridisk bindene avtalene som for eksempel forbyr kjemiske våpen og klasevåpen, har det blitt mye vanskeligere å få tak i disse våpnene. Når land og våpenindustrien ikke lenger handle med en viss våpentype, synker tilgangen markant. For å regulerer atomvåpen finnes det foruten bilaterale nedrustningsavtaler, ikke-sprednigsavtalen, to prøvestansavtaler, avtaler om avtaler om spaltbart materiale, atomvåpenfrie soner og også om atomvåpenstatenes egne kjernefysiske doktriner.

 

Seneste oppdateringen: 151209