Atomvåpen og verden

Så lenge noen land har atomvåpen kommer andre land til å ønske seg sine egne. Både Blix-kommisjonen og FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon har understreket at nedrustning er det viktigste tiltaket for å hindre spredning av atomvåpen.

Den 7. juli 2017 ble FN-traktaten som forbyr atomvåpen vedtatt i FN da 122 stater stemte for avtalen.  Atomvåpen reguleres på ulike vis gjennom en rekke forskjellige avtaler. I det internasjonale systemet, der alle stater er suverene, kan en avtale i seg selv ikke hindre en stat ifra å bryte denne. Derimot bidrar avtaler til å styrke internasjonale normer. Det er dette som gjør det vanskelig å bryte dem.

 

Sist oppdatert: 30.01.20