Historie

Above all, remember your humanity. /Joseph Rotblat

Den første atombomben

Den 16 juli 1945 klokken 05:29:45 detonerte verdens første atomvåpen på prøvesprengningsområdet Alamogordo i New Mexico. Bomben var laget av plutonium og hadde en sprengkraft tilsvarende 20 000 tonn TNT. Prøvesprengningen var et resultat av Manhattanprojektet.

Manhattanprojektet er navnet på det store prosjektet USA, Canada og Storbritannia startet i 1942 for å utvikle en atombombe før Hitlers Tyskland. Fysikeren J. Robert Oppenheimer ledet gruppen av atomfysikere.

Trinity_Test_-_Oppenheimer_and_Groves_at_Ground_Zero_002Lederen for Manhattanprojektet, general Leslie Groves, opprettet tre store produktionssentra i USA: Oak Ridge i Tennessee, Hanford i Washington og Los Alamos i New Mexico. Mer enn 130 000 personer ble engasjert i prosjektet som altså lyktes med sin første atombome sommeren 1945. Atomalderen var for alvor i gang.

 

Sist oppdatert: 200319