Historie

Den første atombomben

Den 16 juli 1945 klokken 05:29:45 detonerte verdens første atomvåpen på prøvesprengningsområdet Alamogordo i New Mexico. Bomben var laget av plutonium og hadde en sprengkraft tilsvarende 20 000 tonn TNT.

Prøvesprengningen var det vellykkede resultatet som fulgte av Manhattanprosjektet. Prosjektet ble igangsatt av USA, Canada og Storbritannia i 1942 for å utvikle en atombombe før Hitlers Tyskland. Fysikeren Robert Oppenheimer ledet gruppen av atomfysikere.

Lederen for Manhattanprojektet, general Leslie Groves, opprettet tre store produktionssentra i USA: Oak Ridge i Tennessee, Hanford i Washington og Los Alamos i New Mexico. Mer enn 130 000 personer ble engasjert i prosjektet som lyktes med å lage verdens første atombome sommeren 1945.

Atomalderen var for alvor i gang.

Sist oppdatert: 30.01.20