Myter om atomvåpen

Myte 1: Atomvåpen skaper fred

Atomvåpenstatene har vært involvert i flere kriger enn stater uten atomvåpen. Atomvåpen har ikke hindret krig for atommaktene verken i Korea, Vietnam, Afghanistan, Falklandsøyene eller Irak. Faktisk skaper de mistillit, ofte der tillit allerede er en mangelvare. Vi kan også se hvordan spørsmålet om atomvåpen øker spenninger mellom land, for eksempel mellom Iran og Vesten.

Myte 2: Atomvåpen er ikke verre enn andre våpen

Atomvåpen er de eneste våpnene som kan ødelegge hele planeten i løpet av noen timer. En enkelt atombombe, sluppet over én by, kan drepe millioner av mennesker.

Myte 3: Folk bryr seg ikke om atomvåpen lenger

Meningsmålinger viser at et overveldende flertall av mennesker rundt om i verden mener at atomvåpen bør forbys og elimineres, uten ytterligere forsinkelse.

Myte 4: Atomvåpen er ingen reell trussel

Det er over 16 000 atomvåpen i verden. Om 2000 av disse er klar til å bli avfyrt i løpet av minutter, og finnes nå på land, til sjøs og i luften. De utgjør en konstant trussel om global ødeleggelse og radioaktiv forurensning. Hvis vi ikke blir kvitt alle atomvåpen er det sannsynlig at de vil bli brukt igjen, med vilje eller ved et uhell, og konsekvensene vil være katastrofale.

Myte 5: Atomvåpen skaper sikkerhet

Atomvåpen er ubrukelig mot dagens reelle trusler. De kan ikke gjøre noe med klimaendringer, fattigdom, sult, overbefolkning, pandemier som HIV / AIDS, eller smugling av narkotika, mennesker og våpen.

Myte 6: Det er greit at noen land har atomvåpen

Ingen land bør ha atomvåpen. Så lenge noen land har atomvåpen, vil andre ha dem. Atomvåpen truer, snarere enn at de øker sikkerheten. Siden ikkespredningsavtalen, som skulle hindre at flere land anskaffet seg atomvåpen, trådte i kraft i 1970, har ytterligere fire nye stater skaffet seg atomvåpen.

 

Seneste oppdateringen: 151207