Kjappe fakta om atomvåpen

Visste du at:

 • Atomvåpen er brukt over Hiroshima og Nagasaki. Og ca. 2000 ganger til ved prøvesprengninger.
 • Atomvåpenstatene er forpliktet til å forhandle om nedrustning. USA bruker 1000 ganger så mye penger på å modernisere og vedlikeholde sine atomvåpen som de bruker på nedrustning.
 • Ett års atomvåpenutgifter tilsvarer det 14 år av FNs fredsbevarende virksomhet koster.
 • Det finnes et forbud mot atomvåpen! Den historiske FN-traktaten for et forbud mot atomvåpen ble vedtatt 7. juli 2017.
 • ICAN (Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen) vant Nobels fredspris den 10. desember 2017

Film av organisasjonen Norsk Folkehjelp.

Offisielle atomvåpenstater, i følge ikkespredningsavtalen (NPT)

USA
Russland
Storbritannia
Frankrike
Kina

Faktiske atomvåpenstater, i følge ikkespredningsavtalen

India
Pakistan
Israel
Nord-Korea

Lover og regler

Atomvåpen var lenge det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke var forbudt ved en internasjonal avtale. Den 7. juli 2017 ble FNs atomvåpenforbud (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) vedtatt da 122 stater stemte for avtalen. Det historiske vedtaket har en rekke signaturer og ratifikasjoner. For en oppdatert liste over hvilke stater som har signert og ratifisert klikk her.

Den 10. desember 2017 ble ICAN (Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen) tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene enhver bruk av atomvåpen har, og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatsfestet forbud mot slike våpen. For mer informasjon om forbudet se Å forby atomvåpen eller ICANs sider.

Det finnes to andre internasjonale avtaler som regulerer atomvåpen. Den første er ikkespredningsavtalen, Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, som regulerer spørsmål om atomvåpenspredning og nedrustning. NPT trådte i kraft 1970. Den andre avtalen er den fullstendige prøvestansavtalen, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT, som regulerer prøvesprengninger av atomvåpen. CTBT er fortsatt ikke trådt i kraft.

Hvor mange atomvåpen finnes det i verden?

I følge Norsk folkehjelp finnes det ca 13 890 atomvåpen i verden. 

USA: 6185 stridshoder
Russland: 6500 stridshoder
Storbritannia: 215 stridshoder
Frankrike: 300 stridshoder
Kina: 290 stridshoder
India: 130 – 140 stridshoder
Pakistan: 140 – 150 stridshoder
Israel: 80 stridshoder
Nord-Korea: 20 – 30 stridshoder

For mer informasjon: https://banmonitor.org/

Kan vi forhindre atomkrig?

Hårreisende fakta om atomvåpen

 • Internasjonal humanitær rett forbyr våpen som forårsaker overflødig skade eller unødvendig lidelse. Atomvåpen kan drepe flere hundretusen mennesker på 10 sekunder.
 • 1800 atomvåpen står klar og kan avfyres i løpet av noen få minutter. Deres sprengkraft tilsvarer 50 000 Hiroshima-bomber.
 • Til dags dato behandler sykehus i Hiroshima stråleskadde personer og dokumenterer nye sykdommer hos overlevende, og deres barn, etter atombomben falt over byen i 1945.
 • Av de atomvåpen som står utplassert i verden, er selv det minste stort nok til å jevne Vatikanstaten med jorden.
 • Om verdens største atomvåpen ble sprengt over Eiffeltårnet i Paris, vil lysglimtet være synlig i Berlin og i London vil glassruter klirre.
 • FNs årsbudsjett for nedrustning er 10 millioner dollar. Det samme bruker atomvåpenstatene hver time på å modernisere sine atomvåpen.
 • Bare presidenten har rett til å avfyre USAs atomvåpen. Reagan mistet koden på gulvet. Clinton glemte den på et møte. Ford glemte den på flyet. Carter leverte den til et renseri.
 • Fram til 1977 var den hemmelige koden for å avfyre USAs atomvåpen: 00000000.

Her er noen flere:

 

Sist oppdatert: 06.01.20