Hvor finnes atomvåpen?

Atomvåpen finnes i dag i fem såkalte offisielle atomvåpenstater: USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina. Disse gis status som offisielle atomvåpenstater gjennom Ikkespredningsavtalen (NPT), ettersom disse fem statene var de eneste statene som hadde atomvåpen da avtalen trådde i kraft i 1970.

De statene som skaffet seg atomvåpen etter dette, kalles derfor de facto atomvåpenstater. Disse er India, Israel og Pakistan. Nord-Korea må ses som et grensetilfelle, ettersom landet erklærte seg som en atomvåpenmakt i 2006 og siden har gjennomført flere nye prøvespreninger, men det finnes per i dag ingen bevis for at landet har leverbare atomvåpen. Utover dette er det amerikanske NATO-atomvåpen utplassert i Belgia, Tyskland, Italia, Nederland, Tyrkia og Storbritannia. Det finnes også atomvåpen om bord på krigsskip i internasjonalt farvann.

Totalt eksisterer det omkring 14 900 atomvåpenladninger i verden. Av disse er omtrent 93 % i Russland og USA.

 

Seneste oppdateringen: 170315