Hvor finnes det atomvåpen?

Totalt har ni stater omtrent 13,890 atomvåpen fordelt mellom seg.

Det finnes i dag fem offisielle atomvåpenstater. Disse er USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina. Disse gis status som offisielle atomvåpenstater etter ikkespredningsavtalen (NPT) fordi disse fem statene var de eneste som hadde atomvåpen da avtalen trådte i kraft (1970). De statene som skaffet seg atomvåpen etter NPT trådte i kraft omtales som de facto atomvåpenstater. Disse er India, Israel, Pakistan og Nord-Korea. Utover dette er det amerikanske NATO-atomvåpen utplassert i Belgia, Tyskland, Italia, Nederland, Tyrkia og Storbritannia. Det finnes også atomvåpen om bord på krigsskip i internasjonalt farvann.

Siste oppdatering: 19.12.19