Konsekvensene av atomvåpen

Atomvåpen er unike i sin destruktiv kapasitet. Ett eneste våpen kan ødelegge en by på et øyeblikk. En såkalt “begrenset atomkrig” (hvor mindre enn 1 prosent av verdens atomvåpenarsenal benyttes) kan drepe mange titalls millioner mennesker, skade like mange og utløse en påfølgende global sultkatastrofe på grunn av klimaendringer.

En atomkrig mellom USA og Russland vil medføre at hundrevis millioner mennesker dør øyeblikkelig og at verden opplever en “kjernefysisk vinter” som gjør store deler av kloden ubeboelig. Atomvåpen kan ikke skille sivile fra militære mål, hvilket gjør at all bruk i prinsippet strider mot den internasjonale humanitære retten.

Konsekvensene av atomvåpen begrenser seg ikke til følgene av atomvåpeneksplosjoner, selv om de er overveldende og katastrofale. Atomvåpen gir også negative konsekvenser ved utvinning av uran og produksjon av plutonium. Dette påvirker både miljø og mennesker.

Også de økonomiske konsekvensene av atomvåpen må tas i betraktning. Det handler om hva atommaktene kunne ha brukt penger på, istedet for å bruke pengene på atomvåpen. Det kan handle om at et land har et utilstrekkelig helsevesen, ikke har tilgang rent vann, mat, skolegang og så videre.

Vi vet ikke med sikkerhet hvor mye penger atomvåpenstatene bruker på atomvåpnene sine, fordi disse tallene er skjult. Likevel kan vi anta at de årlige utgiftene nå nærmer seg 1000 milliarder kroner. Utgiftene til atomvåpen antas å utgjøre omkring 10 % av atommaktenes forsvarsbudsjetter.

I en eksplosjon av et kjernefysisk våpen kan den intense varmen får kroppene til helt fordampe. Trykket bølgen mil og rive fra hverandre bygninger og infrastruktur. Atomvåpen produsere store mengder stråling som dreper umiddelbart, men selv i lang tid etterpå av stråling sykdom og kreft.

Alle disse fakta om atomvåpen konsekvensene kan noen ganger være vanskelig å absorbere og forstå. Ira Helfand, den Den internasjonale legeforening mot atomkrig, IPPNW, beskrive under de klimatiske konsekvensene av en atomvåpenkrig.

 

Seneste oppdateringen: 151209