Perspektiver på atomvåpen

Det finnes ulike perspektiver på atomvåpen og vi kan se på atomvåpen på ulikt vis, fra ulike vinkler. Med et bredere perspektiv kan vi se det forkastelige i atomvåpen på flere måter, og det gjør også at vi kan se det vi ellers overser.

Christopher Weeramantry fra Sri Lanka, tidligere dommer i den Internasjonale domstolen i Haag har diskutert mangelen på etikk i lovene som regulerer atomvåpen og nedrustning. ”Likestilling mellom alle som inngår i et juridisk system er sentralt for systemets integritet og legitimitet. Det kan ikke finnes en lov for de sterke og en annen for resten. Intet nasjonalt juridisk system ville akseptert dette; og det kan heller ikke et internasjonalt system basert på et likestillingsprinsipp”.

Atomvåpenstatene hevder ofte at atomvåpnenes fremste funksjon er avskrekking. Man skremmer andre stater med sine muligheter til å utrydde disse ved hjelp av atomvåpen for å hindre angrep mot seg selv. Men i dette argumentet oversees menneskene som bor i disse statene.

Vi snakker ofte om atomvåpen på et så høyt abstraksjonsnivå at vi overser at det er oss mennesker, naturen, og dyrene som er de som kommer til å rammes av en atomvåpen eksplosjon.

Når vi diskuterer atomvåpen, oppstår det alltid spørsmål, ikke minst spørsmål om moral. Men er det mulig ut fra moral og etikk å forsvare besittelsen av atomvåpen? Og som sosiologen Zygmund Baumann uttrykte, blir en “industrialisering uten hjerte” en katastrofe for menneskeheten?

 

Seneste oppdateringen: 151209