Perspektiver på atomvåpen

Vi kan se på atomvåpen fra ulike vinkler på forskjellige måter. Med et bredere perspektiv kan vi se det inhumane i atomvåpen på flere måter. Det gjør også at vi kan se det vi ellers overser.

Christopher Weeramantry fra Sri Lanka, tidligere dommer ved den Internasjonale domstolen i Haag, har diskutert mangelen på etikk i lovene som regulerer atomvåpen og nedrustning:

”Likestilling mellom alle som inngår i et juridisk system er sentralt for systemets integritet og legitimitet. Det kan ikke finnes en lov for de sterke og en annen for resten. Intet nasjonalt juridisk system ville akseptert dette; og det kan heller ikke et internasjonalt system basert på et likestillingsprinsipp”.

Atomvåpenstatene hevder ofte at atomvåpnenes fremste funksjon er avskrekking. Man skremmer andre stater med sin mulighet til å utrydde dem ved hjelp av atomvåpen, for å hindre et angrep mot seg selv. 

Vi snakker imidlertid ofte om atomvåpen på et så høyt abstraksjonsnivå at vi overser at det er oss mennesker, naturen, og dyrene som er dem som kommer til å rammes ved en atomvåpeneksplosjon.

Når vi diskuterer atomvåpen oppstår det alltid ulike spørsmål, ikke minst om moral. Er det mulig ut fra moral og etikk å forsvare besittelsen av atomvåpen? 

Siste oppdatering: 19.12.19