Religion

Företrädare för flera religioner har uttalat sig mot kärnvapen. Den gyllene regeln ligger i en eller annan utformning till grund för många religioner: ”bemöt andra så som du själv vill bli bemött”. Innehav av kärnvapen går stick i stäv mot denna regel. Om du vill läsa vidare, klicka dig vidare till material för mer information.

Kristendomen

Flera kristna ledare har uttryckt sig positiva för ett förbud mot kärnvapen. Bland annat under det regeringsmöte som hölls i Wien i december 2014 om kärnvapnens humanitära konsekvenser.

Kyrkornas Världsråd (World Council of Churches, WCC) uttalade redan vid sitt första möte 1948 att atomvapen är en synd mot Gud och ett förfall av människan.

I ett uttalande i juli 2014 uttrycket WCC att använda atomenergi på sätt som hotar och förstör livet är ett syndigt missbruk av Guds skapelse.

”Kärnvapen är inte förenligt med verklig fred. De tillfogar obeskrivligt lidande med tryckvåg, värme och strålning. De utlöser förstörelse som inte är bunden av tid eller rum. Deras makt är urskillningslös och deras effekter inte kan matchas av någon annan enhet. Så länge kärnvapen finns, utgör de ett hot mot mänskligheten.”

Kyrkornas Världsråd har även arbetat tillsammans med afrikanska kyrkoledare för den kärnvapenfria zon i Afrika som upprättades 2009.

Även före detta ärkebiskop K G Hammar uttalade sig 2011 att Sverige tydligare borde ta avstånd från Nato och stå upp för en kärnvapenfri värld ”för att visa att vi inte är skenheliga”.

Islam

Islam framställs ofta av västvärldens media som en våldsreligion och i och med det glöms fredsbudskapet inom islam ofta bort.

Pakistan är det enda muslimska land som har kärnvapen. Landet har sekulära och religiösa partier och en mäktig militär sektor som har en kluven inställning till islamisering. De religiösa partierna och religiösa ledare har i allmänhet stött Pakistans kärnvapen.

Opinionsmätningar som har gjorts har visat att kärnvapnen stöds av ett flertal i Indien och Pakistan där hinduism respektive islam är dominerande religioner. Vad detta beror på är osäkert.

Iran anses av många eftersträva kärnvapen. Katolska biskopar från USA reste 2014 till Iran och träffade Irans högste religiöse ledare, Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei betonade då att han utfärdat en fatwa (juridiskt utlåtande) som säger att islam förbjuder att äga, utveckla och använda kärnvapen. Att använda kärnvapen är en stor synd.

Den officiella inställningen i Iran är att fatwan ska åtlydas och kärnenergiprogrammet inte ska resultera i kärnvapen.

Judendom

De första amerikanska kärnvapnen utvecklades av fysiker som många var judar som flytt till USA undan nazisternas framfart i Europa. Bland annat Robert Oppenheimer som kallas för atombombens fader. Flera av dem blev senare motståndare till kärnvapenrustningarna. Många av dem praktiserade dock inte någon religion, de var etniska judar men inte judiska trosbekännare.

En rabbi och juridiklärare i USA, Michael Broyde, anser att kärnvapen är så fruktansvärda att man inte ska använda dem. Talmud, som är en viktig judisk skriftsamling, (Shavuot 35b) förbjuder krig som dödar mer än 1/6 av befolkningen. Men ett hotat land får, enligt judiskt lärda, inneha kärnvapen och hota att använda dem – under förutsättning att man ljuger och aldrig använder dem.

Hinduism

Indien har näst störst befolkning i världen och 80 % av den är hinduisk. Mahatma Gandhi var hindu och pacifist, vilket gör att många gärna förknippar hinduism med pacifism. Men det finns mer militanta grenar av hinduism och Indien är ett sekulärt land där religionen inte bestämmer politiken.

De indiska kärnvapenproven har i stort sett accepterats av ledande hinduer och av hinduiska gräsrötter. De inhemska protesterna mot kärnvapen kommer inte främst från religiösa grupper, utan mer från intellektuella grupper.

Buddhism

Till skillnad från hinduismen så är buddhismen en fredlig, pacifistisk religion. Indiens första kärnvapen kallades dock för ”leende Buddha”, och Indien uttryckte att provsprängningen var en ”fredlig” provsprängning.

Ledare inom buddhism arbetar för eliminering av alla kärnvapen och en internationell lag som förbjuder kärnvapen.

I april 2014 hölls en konferens i USA med representanter för buddhism, islam, judendom och kristendom där man arbetade för en eliminering av kärnvapnen och uppmanade religiösa ledare att arbeta för detta mål.

 

Senast uppdaterad: 171026