Snabba fakta om kärnvapen

Visste du att:

 • Kärnvapen har sprängts över Hiroshima och Nagasaki. Och 2000 gånger till.
 • Kärnvapenstaterna är skyldiga att nedrusta sina kärnvapen. USA spenderar 1000 gånger så mycket på att modernisera och underhålla sina, än på att nedrusta dem.
 • Ett års kärnvapenutgifter motsvarar kostnaden av 14 år av FN:s fredsbevarande verksamhet.

Film av organisationen Norsk Folkehjelp.

 

Officiella kärnvapenstater enligt icke-spridningsavtalet, NPT

USA
RysslandSjuka fakta om kärnvapen 3
Storbritannien
Frankrike
Kina

De-facto kärnvapenstater enligt icke-spridningsavtalet, NPT

Indien
Pakistan
Israel
Nordkorea

Lagar och regler

Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som ännu inte har förbjudits genom ett internationellt avtal. Det finns två internationella avtal som hänvisas till, det första är icke-spridningsavtalet, Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, som reglerar frågor kring kärnvapenspridning och nedrustning. NPT trädde i kraft 1970. Det andra avtalet är det fullständiga provstoppsavtalet, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT, som reglerar frågor kring provsprängningar av kärnvapen. CTBT har fortfarande inte trätt i kraft. 2017 förhandlades ett avtal fram som förbjuder kärnvapen, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

Hur många kärnvapen finns det i världen?

Det går inte att säga exakt hur många kärnvapen som finns i världen. Enligt Stockholm International Peace Security Institute, SIPRI, finns det 13 865 kärnvapen i världen. USA och Ryssland äger 92 % av dem. Cirka 2000 av dessa kärnvapen står redo att avfyras inom loppet av några minuter, så kallad ”high alert”.

USA: 6185 stridsspetsar
Ryssland: 6500 stridsspetsar
Storbritannien: 200 stridsspetsar
Frankrike: 300 stridsspetsar
Kina: 290 stridsspetsar
Indien: 130 – 140 stridsspetsar
Pakistan: 150 – 160 stridsspetsar
Israel: 80-90 stridsspetsar
Nordkorea: ~ 20-30 stridsspetsar

För mer information: SIPRI

Filmen nedan visar på hur många kärnvapen USA har, på ett annorlunda sätt.

Kan vi förhindra kärnvapenkrig?

Sjuka fakta om kärnvapen

 • Sjuka fakta om kärnvapen 2Internationell humanitär rätt förbjuder vapen som orsakar överflödiga skador eller onödigt lidande. Kärnvapen kan döda hundratusentals människor på 10 sekunder.
 • 1800 kärnvapen står redo att avfyras inom loppet av några minuter. Deras sprängstyrka motsvarar 50 000 Hiroshimabomber.
 • Än idag behandlar sjukhus i Hiroshima strålskadade och dokumenterar nya sjukdomar hos överlevare. Och deras barn.
 • Av de kärnvapen som står utplacerade i världen är det minsta stort nog att utplåna Vatikanstaten.
 • Om världens största kärnvapen sprängdes över Eiffeltornet i Paris skulle blixten synas i Berlin och fönsterrutorna skallra i London.
 • FN:s årsbudget för nedrustning är 10 miljoner dollar. Det är vad kärnvapenstaterna spenderar varje timme på modernisering av sina kärnvapen.
 • Bara presidenten har rätten att avfyra USA:s kärnvapen. Reagan tappade koden på golvet. Clinton glömde den på ett möte. Ford glömde den på flyget. Carter lämnade in den på kemtvätt.
 • Fram till 1977 var det hemliga lösenordet för att avfyra USAs kärnvapen: 00000000.

 

Senast uppdaterad: 190626