Var finns kärnvapen?

Det finns ungefär 14 465 kärnvapen som är placerade dels i kärnvapenstaterna, USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea. Utöver det så finns det cirka 180 kärnvapen utplacerade i Europa.

När icke-spridningsavtalet, NPT, trädde i kraft 1970 fanns det fem stater i världen som hade kärnvapen, dessa stater tilläts ha kärnvapen i utbyte mot att de ska rusta ner sina kärnvapenarsenaler. De fem officiella kärnvapenstaterna är USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina.

Stater som skaffat kärnvapen efter att icke-spridningsavtalet trädde i kraft kallas för de facto kärnvapenstater. Hit hör länder som Indien, Israel och Pakistan. I denna kategori kan även Nordkorea placeras. Nordkorea utropade sig som en kärnvapenmakt 2006 och har troligen 10 kärnvapen i sin arsenal.

Utöver de nio kärnvapenstaterna så finns det i dagsläget amerikanska Nato-kärnvapen utplacerade i Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna och Turkiet. Det finns även kärnvapen ombord på örlogsfartyg på internationellt vatten.

En annan kategori som brukar nämnas är tröskelstater. Det brukar man kalla de länder som har teknisk möjlighet att producera kärnvapen, eller som misstänks ha gjort förberedelser för att framställa egna kärnvapen. De mest omtalade fallen under senare år har varit Iran och Nordkorea. 2015 lyckades Iran, USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike och Tyskland förhandla fram ett avtal om Irans kärnenergiprogram och en garanti för att Iran inte ska skaffa kärnvapen. USA lämnade avtalet 2018, dock är de andra staterna fortfarande med och upprätthåller sin del av avtalet.

 

Senast uppdaterad: 190313