Var finns kärnvapen?

Det finns ungefär 14 900 kärnvapen som är placerade på olika platser runt om i världen.

Det finns idag fem så kallade officiella kärnvapenstater. Staterna får denna status genom icke-spridningsavtalet, NPT, eftersom de var de enda stater som hade kärnvapen är avtalet trädde i kraft 1970. De officiella kärnvapenstaterna är USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina.

Stater som skaffat kärnvapen efter att icke-spridningsavtalet trädde i kraft kallas för de facto kärnvapenstater. Hit hör länder som Indien, Israel och Pakistan. I denna kategori kan även Nordkorea placeras. Nordkorea utropade sig som en kärnvapenmakt 2006 och har troligen 6-8 kärnvapen i sin arsenal.

Utöver de nio kärnvapenstaterna så finns det i dagsläget amerikanska Nato-kärnvapen utplacerade i Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna och Turkiet. Det finns även kärnvapen ombord på örlogsfartyg på internationellt vatten.

En annan kategori som brukar nämnas är tröskelstater. Det brukar man kalla de länder som har teknisk möjlighet att producera kärnvapen, eller som misstänks ha gjort förberedelser för att framställa egna kärnvapen. De mest omtalade fallen under senare år har varit Iran och Nordkorea.

 

Senast uppdaterad: 170315