Kärnvapenfria zoner

Om länder kan vara förvissade om att grannstater som de känner sig hotade av inte har egna eller andra staters kärnvapen stationerade på sitt område, är de knappast själva benägna att skaffa kärnvapen. Därför fungerar överenskommelser om kärnvapenfria zoner som ett hinder mot kärnvapenspridning.

End Nuclear War TodayKärnvapenfria zoner kan upprättas av grupper av stater som utgör hela kontinenter eller andra stora geografiska områden, men också av enskilda stater eller mindre grupper av stater. Initiativet bör komma från staterna inom regionen och deltagande ska vara frivilligt. Alla militärt betydelsefulla stater i regionen bör delta, och det måste finnas ett fungerande kontrollsystem.

Idag finns flera områden i världen som är kärnvapenfria zoner: Latinamerika och Karibien, södra Stilla Havet, Sydostasien, Mongoliet, Centralasien och Afrika. För närvarande omfattar kärnvapenfria zoner mer än 50 % av jordens landyta (varav 99 procent av allt land på södra halvklotet), och 119 av världens ca 195 länder samt 18 andra områden. 1,9 miljarder människor bor inom zonerna.

Peace symbolGemensamt för de kärnvapenfria zonerna är att de länder som har anslutit sig till ett av avtalen om sådana zoner är förbjudna att tillverka, provspränga, lagra eller skaffa kärnvapen. De får inte heller ha kärnvapen utplacerade på sitt territorium oavsett om det är de själva eller något annat land som har placerat ut kärnladdningarna. Till avtalen som skapar de kärnvapenfria zonerna finns vissa tilläggsprotokoll. De protokollen är avsedda att skrivas under av de fem officiella kärnvapenstaterna. När kärnvapenstaterna godkänner tilläggsprotokollen så lovar de att inte utföra kärnvapentester inom den kärnvapenfria zonen. De garanterar även att de inte ska hota med eller använda kärnvapen mot ett land som ingår i den kärnvapenfria zonen.

Att etablera en kärnvapenfri zon i Mellanöstern är ett omdiskuterat ämne inom det internationella nedrustningsmaskineriet. Det ligger i omvärldens intresse att en kärnvapenupprustning inte får fotfäste i en så instabil region. Ett avtal om Mellanöstern som en zon fri från kärnvapen (eller massförstörelsevapen) skulle höja säkerheten för alla länder i regionen.

 

Senast uppdaterad: 141218