Frågor & svar

Har du en fråga? Skriv till laromkarnvapen[a]slmk.org

Varför kan vi inte veta säkert hur många kärnvapen det finns i världen och hur mycket pengar kärnvapenstaterna lägger på sina kärnvapen? 

Kärnvapen bygger till stor del på hemlighetsmakeri. Kärnvapenstaterna vill inte säga exakt hur många stridsspetsar de har i sina kärnvapenarsenaler på grund av sekretess. Det handlar om militära hemligheter och länder säkerhetspolitik.

Vilka har gjort sidan?

Lär om kärnvapen ägs av organisationen Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK. Vi bildades 1981 och är en ideell och politiskt oberoende organisation med närmare 3000 läkare och medicinstudenter som medlemmar. Svenska Läkare mot Kärnvapen ingår i världsfederationen International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, som fick Nobels fredspris 1985.

Vårt huvudsakliga syfte är att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter samt att genom vetenskaplig forskning bidra till denna kunskap. Målet är att stärka opinionen mot kärnvapen, så att kärnvapenkrig förhindras. Vi arbetar därför med informations-, opinions- och påverkansarbete gentemot allmänhet, beslutsfattare och media.

Vilka har skrivit texterna?

Texterna på sidan har skrivits av forskare, professorer, läkare och av personer som aktivt arbetar inom freds- och nedrustningsrörelsen. Vill du ha kontakt med någon av författarna? Skriv till laromkarnvapen@slmk.org.