Röda kors- & Röda halvmåneföreningen

Det finns ett antal organisationer som arbetar mot kärnvapen. Röda kors- och Röda halvmåneföreningen är en av dessa organisationer. Sedan det första kärnvapnet sprängdes 1945 har Röda korset och Röda halvmånen arbetat för kärnvapennedrustning, men de har även behandlat överlevare i Hiroshima och Nagasaki.

Emblem of the IFRC

I Hiroshima 1945 fanns det 45 vårdinrättningar, 300 läkare och 1780 sjuksköterskor. Efter bomben fanns 3 vårdinrättningar kvar, 30 läkare samt 126 sjuksköterskor. Röda korset och Röda halvmånen har sedan 1945 lyft fram kärnvapnens humanitära konsekvenser och 2013 konstaterade de, tillsammans med andra stater och internationella organ, att det finns ingenting de skulle kunna göra vid en eventuell attack med kärnvapen.

2011 antog Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåneföreningen en resolution om att återuppta arbeta för kärnvapennedrustning grundat på de humanitära effekterna av kärnvapen. Detta var ett stort steg, Japanska Röda Korset var bland de första sjukvårdarna på plats i Hiroshima och några av de första rapporterna från Hiroshima kom just från personal från Röda korset.

Terufumi Sasaki

Terufumi Sasaki, läkare i Hiroshima

2013 antog sedan Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåneföreningen en fyraårig arbetsplan om hur man ska implementera resolutionen.

Läs mer om Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåneföreningens arbete med kärnvapen på deras hemsida.

Senast uppdaterad: 210408