Kärnvapnens konsekvenser

Kärnvapen är unika i sin destruktiva kapacitet. Ett enda vapen kan ödelägga en stad, eller ett land, på ett ögonblick. Kärnvapen kan inte skilja civila från militära mål, vilket gör att i princip all användning av dem strider mot den internationella humanitära rätten.

Konsekvenserna av kärnvapen existerar inte bara vid en kärnvapenexplosion. Konsekvenserna sker även vid utbrytningen av uran och tillverkningen av plutonium. Detta påverkar både miljö och människor.

Även ekonomiska konsekvenser uppstår. Det handlar om vad landet hade kunnat lägga pengarna på, istället för att lägga pengarna på kärnvapen. Till exempel om landet har bristande hälsovård, att invånarna inte har tillgång till rent vatten, mat, skolgång och så vidare.

Vi kan inte med säkerhet veta hur mycket pengar kärnvapenstaterna lägger på sina kärnvapen. Även fast vi kan få reda på världens militära utgifter, så kan vi inte exakt veta att ländernas kärnvapenprogram finansieras av den militära budgeten. Faktum är att länders budget för kärnvapen kan ligga i andra och olika budgetposter.

Vid en explosion av ett kärnvapen kan den intensiva hettan få kroppar att helt förångas. Tryckvågen färdas mil och sliter sönder byggnader och infrastruktur. Kärnvapen producerar stora mängder radioaktiv strålning som dödar omedelbart, men även lång tid efteråt genom strålsjuka och cancer.

All denna fakta om kärnvapnens konsekvenser kan ibland vara svår att ta till sig och förstå. Ira Helfand, från International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, beskriver nedan klimatkonsekvenserna av ett kärnvapenkrig.

För att få svensk undertext på filmen ovan, klicka på inställningar (kugghjulet) i högra hörnet, välj undertexter och översätt textning , välj sedan det språk du vill ha och klicka på ok. 

 

Senast uppdaterad: 171025