Lär om Kärnvapen

Välkommen till Lär om kärnvapen! 

Lär om kärnvapen är en sida för dig som vill lära dig mer om kärnvapen. Här finner du information om allt du kan tänka dig som har med kärnvapen att göra.

Här hittar du grundläggande information om vad ett kärnvapen är, vad som händer när det smäller, konsekvenserna av en detonation, ekonomi, historia och vart kärnvapen finns i världen. Du hittar även information om alla de lagar, konventioner och avtal som finns internationellt. Samt information om säkerhetspolitik, kärnvapendoktriner och mycket mer.

Men kärnvapen är inte endast säkerhetspolitik, historia och atomer. Det handlar även om människor. Därför är det även viktigt att se på kärnvapen ur andra perspektiv, dels för att skapa en större förståelse, men även för att lägga grund för kritiska argument och bredda diskussionen om kärnvapnens avskaffande. För som du kommer förstå, och som du kanske redan vet, så finns det fortfarande inget avtal som förbjuder kärnvapnens existens. Detta till trots att kärnvapen hotar människans och naturens existens genom sin blotta närvaro.

Vilka står bakom sidan?

Lär om kärnvapen ägs av organisationen Svenska Läkare mot Kärnvapen. Vi bildades 1981 och är en ideell och politiskt oberoende organisation med närmare 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar. Svenska Läkare mot Kärnvapen ingår i världsfederationen International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, som fick Nobels fredspris 1985.

Vårt huvudsakliga syfte är att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter samt att genom vetenskaplig forskning bidra till denna kunskap. Målet är att stärka opinionen mot kärnvapen, så att kärnvapenkrig förhindras. Vi arbetar därför med informations-, opinions- och påverkansarbete gentemot allmänhet, beslutsfattare och media.

Lär om kärnvapen drivs med stöd från och tillsammans med Svenska FN-förbundet.

Den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN

Vi är en del av ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. ICAN är och har varit drivande för FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen som antogs den 7 juli 2017. Det handlar om att ändra normen kring kärnvapen så att dessa ska olagligförklaras och avskaffas.