Material

Vill du lära dig mer om kärnvapen? Här hittar du material som kan hjälpa dig på vägen.

Läs mer:

Hiroshima och Nagasaki

Ozasa K et al. Studies of the mortality of atomic bomb survivors, Report 14, 1950-2003: an overview of cancer and noncancer diseases. Radiat Res. 2012;177(3):229-43

Hsu WL et al. The incidence of leukemia, lymphoma and multiple myeloma among atomic bomb survivors: 1950-2001. Radiat Res. 2013;179:361-382

Furukawa K et al. Long-term trend of thyroid cancer risk among Japanese atomic-bomb survivors: 60 years after exposure. Int J Cancer. 2013;132:1222-1226

Politisk historia

Wilhelm Agrell, Alliansfrihet eller atombomber-Kontinuitet eller förändring i svensk försvarsdoktrin 1945–1982 (Stockholm: Liber förlag, 1985)

Wilhelm Agrell, Svenska förintelsevapen: utvecklingen av kemiska och nukleära stridsmedel 1928–1970 (Lund: Historiska media, 2002)

Per Ahlmark, Den svenska atomvapendebatten (Stockholm: Aldus/Bonnier 1965)

Stellan Andersson, Den första grinden: svensk nedrustningspolitik 1961-1963 (Stockholm: Santérus 2004)

Thomas Jonter, “The Swedish Plans to Acquire Nuclear Weapons, 1965–1968: An Analysis of technical Preparations,” Science & Global Security The Technical Basis for Arms Control, Disarmament, and Nonproliferation Initiatives, vol. 18, no. 2, 2010

Thomas Jonter, “The United States and the Swedish Plans to Build the Bomb, 1945–1968,” in Jeffrey Knopf, ed. Security Assurances and Nonproliferation (Stanford University Press, 2012)

Thomas Jonter & Emma Rosengren, “From nuclear weapons acquisition to nuclear disarmament – the Swedish case”. In Medicine, Conflict and Survival, Vol. 30, supplement 1, 2014

Anna-Greta Hoadley Nilsson, Atomvapnet som partiproblem (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1989)

Björn von Sydow, Kan vi lita på politikerna? Offentlig och intern politik i socialdemokratins ledning 1955–1960 (Stockholm: Tiden, 1978)

Kärnvapenterrorism

Ira Helfand, The US and nuclear terrorism, 2006

Geografi 

Nordkorea

Bruce Cumings Korea’s Place in the Sun: A History (WW Norton & Company 1997)

Bertil Lintner Great Leader, Dear Leader: Demystifying North Korea under the Kim clan (Silkwork books, Bangkok, 2004)

Grace Lee ”The political philosophy of Juche”  Stanford Journal of East Asian Affairs, vol 3:1, 2003

M.B Mærli Atomvåpen. Det du ikke vet, det du ikke vil vite (Oslo: Pax förlag 2009)

Religion

Sohail H. Hashmi & Steven P. Lee Ethics and Weapons of Mass Destruction: Religious and Secular Perspectives (New York: Camebridge University Press, 2004)