Lære om atomvåpen

Velkommen til Lær om atomvåpen!

Lær om atomvåpen er et nettsted for deg som vil lære mer om atomvåpen. Her finner du informasjon om alt du trenger å vite om kjernefysiske våpen.

Du finner grunnleggende informasjon om hva et atomvåpen er, hva som hender når det smeller, konsekvensene av en detonasjon, økonomi, historie og hvor atomvåpen finnes i verden. Du finner også informasjon om internasjonale lover, konvensjoner og avtaler på dette området, samt informasjon om sikkerhetspolitikk, atomvåpendoktriner og mye mer.

Men atomvåpen er ikke bare sikkerhetspolitikk, historie og atomer. Det handler også om mennesker. Derfor er det også viktig å se på atomvåpen fra andre perspektiver, dels for å skape en større forståelse, men også for å legge grunnlag for kritiske argumenter og stimulere til diskusjon om atomvåpnenes avskaffelse. For som du kommer til å forstå, eller som du kanskje allerede vet, så finnes det ennå ingen avtaler som forbyr atomvåpnenes eksistens. Dette til tross for at atomvåpen truer menneskehetens og naturens eksistens gjennom sin blotte tilstedeværelse.

Hvem står bak dette nettstedet?

Lær om atomvåpen eies av organisasjonen Svenska Läkare mot Atomvåpen, SLMK.  SLMK ble dannet i 1981 og er en ideell og politisk uavhengig organisasjon med nærmere 3000 svenske leger og medisinstudenter som medlemmer. SLMKs norske søsterorganisasjon, Norske leger mot atomvåpen (NLA) samarbeider med SLMK om Lær om atomvåpen og står for den norske versjonen av nettstedet. Både SLMK og NLA inngår i verdensfederasjonen International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, som fikk Nobels fredspris i 1985.

Vår viktigste oppgave er å spre kunnskap om atomvåpnenes medisinske konsekvenser samt å bidra til denne kunnskap gjennom å støtte vitenskapelig forskning. Målet er å styrke opinionen mot atomvåpen og hindre at disse våpnene noen gang brukes på ny. Vi arbeider derfor med informasjons-, opinions-, og påvirkningsarbeid rettet mot allmennheten, beslutningstakere og media.

Den internationale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, ICAN

Vi er en del av ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. ICAN arbeider for å få i stand multilaterale forhandlinger om et internasjonalt forbud mot atomvåpen i form av en juridisk bindende atomvåpenkonvensjon. En slik avtale vil forby produksjon, prøvning, besittelse og anvendelse av atomvåpen, og fastsette de mekanismene som kreves for å eliminere dem innen en gitt tidsramme. Allerede nå støtter flertallet av verdens stater et slikt forbud, på samme måte som et stort flertall i befolkningen.

Dette arbeidet handler om å endre normer. Men vi trenger også din støtte for at en atomvåpenfri verden skal bli til virkelighet. Det er enkelt å støtte denne saken, både som organisasjon og som privatperson. Du finner mer informasjon her.