Religion

Representanter for flere religioner har uttalt seg mot atomvåpen. Den gylne regelen “gjør mot andre som du selv ønsker å bli behandlet” danner i en eller annen form det etiske grunnlaget for mange religioner. Besittelse av atomvåpen er i strid med denne regelen.

Kristendommen

Flere kristne ledere har uttrykt sin støtte for et forbud mot atomvåpen, blant annet under statskonferansen om de humanitære konsekvenser av atomvåpen i Wien i desember 2014. Her kom representanten for Vatikanet (the Holy Sea) med en sterk oppfordring til å arbeide for en verden uten atomvåpen. Dette ble gjentatt av pave Frans i en tale til FNs generalforsamling høsten 2015 og av paven i Hiroshima i 2019.

Kirkenes verdensråd (World Council of Churches, WCC) uttrykte allerede på sitt første møte i 1948 at atomvåpen er en synd mot Gud og en moralsk fordervelse av mennesket. I en uttalelse fra juli 2014 sier WCC at det å bruke atomenergi på en måte som truer og ødelegger livet, er et syndig misbruk av Guds skaperverk:

“Atomvåpen er uforenlig med ekte fred. De påfører ubeskrivelige lidelser gjennom trykkbølge, varme og stråling. De utløser ødeleggelser som ikke er begrenset i tid eller utstrekning. Deres styrke er grenseløs og deres effekter kan ikke sammenliknes med noe annet. Så lenge atomvåpen eksisterer, utgjør de en trussel mot menneskeheten”.

Kirkenes Verdensråd har også jobbet sammen med afrikanske kirkeledere for en atomfri sone i Afrika. Denne ble etablert i 2009.

Islam

Islam blir ofte fremstilt av vestlige medier som en voldelig religion, og dermed glemmes ofte fredsbudskapet i denne trosretningen.

Pakistan er det eneste muslimske landet med atomvåpen. Landet har både sekulære og religiøse partier og en stor militær sektor som har en tvetydig holdning til islamisering. De religiøse partiene og religiøse ledere har stort sett støttet opp om at landet skal ha atomvåpen.

Meningsmålinger har vist at det å ha atomvåpen støttes av flertallet i både India og Pakistan, der henholdsvis hinduismen og islam er dominerende religioner. Grunnen til dette er usikkert.

Mange har antatt at Iran ønsker å utvikle atomvåpen. I 2014 reiste katolske biskoper fra USA til Iran og møtte Irans øverste religiøse leder, Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei understreket da at han hadde utstedt en fatwa (en juridisk uttalelse) som sier at islam forbyr å eie, utvikle og bruke atomvåpen. Å bruke atomvåpen er en stor synd. Den offisielle holdningen i Iran er at fatwaen bør følges, og at landets atomprogram ikke er ment for å lage atomvåpen. I 2015 undertegnet landet en avtale med Russland, Kina, EU og de fem opprinnelige atommaktene om store begrensninger i landets atomprogram. USA trakk seg imidlertid ut av denne avtalen i 2018.

Jødedommen

Mange av fysikerne som utviklet de første amerikanske atomvåpnene var jøder som flyktet fra Europa til USA for å unnslippe nazistene. Selv om mange ikke praktiserte noen religion var de etniske jøder. Blant disse var J. Robert Oppenheimer, også kalt atombomben far. Flere av disse fysikerne ble senere motstandere av kjernefysiske våpen.

En rabbiner og juridisk lærer i USA, Michael Broyde, mener at atomvåpen er så forferdelige at de ikke må brukes. Talmud, som er en viktig samling med jødiske skrifter, forbyr krig som dreper mer enn 1/6 av befolkningen (Shavuot 35b). Men et truet land kan, i henhold til jødiske forskere, ha atomvåpen og true med å bruke dem, forutsatt at man lyver og aldri bruker dem.

Hinduismen

India har den nest største befolkningen i verden og 80 prosent av denne er hinduistisk. Gandhi var hindu og pasifist, noe som gjør at mange forbinder hinduisme med pasifisme, men det finnes også mer militante grener av hinduismen som likeledes påvirker indisk utenrikspolitikk.

Indiske atomprøvesprengninger har i stor grad blitt akseptert av ledende hinduer og den hinduistiske befolkningen. Protester mot atomvåpen kommer ikke først og fremst fra religiøse grupper, men fra intellektuelle grupper.

Buddhismen

I motsetning til hinduismen, er buddhismen en fredelig, pasifist religion. Buddhistiske ledere arbeider for fjernelse av alle atomvåpen og en internasjonal lov som forbyr atomvåpen,

I april 2014 ble det arrangert en konferanse i USA med representanter for buddhisme, islam, jødedom og kristendom, hvor man gikk inn for å avskaffe atomvåpen og oppfordret religiøse ledere til å arbeide for dette målet.

Siste oppdatering: 18.12.19