Spørsmål og svar

Har du et spørsmål? Skriv en epost til laromkarnvapen[a]slmk.org

Hvorfor kan vi ikke vite sikkert hvor mange atomvåpen det finnes i verden og hvor mange penger atomvåpenstatene bruker på sine atomvåpen?

Atomvåpen er oppgitt av mye hemmelighetshold. Atommaktene vil ikke avsløre eksakt hvor mange atomvåpen de har i sine arsenaler. Det handler om militære hemmeligheter og sikkerhetspolitikk

Hvem står bak dette nettstedet?

Lær om atomvåpen eies av organisasjonen Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK. SLMK ble dannet i 1981 og er en ideell og politisk uavhengig organisasjon med nærmere 3000 svenske leger og medisinstudenter som medlemmer. SLMKs norske søsterorganisasjon, Norske leger mot atomvåpen (NLA) samarbeider med SLMK om Lær om atomvåpen og står for den norske versjonen av nettstedet. Både SLMK og NLA inngår i verdensfederasjonen International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, som fikk Nobels fredspris i 1985.

Vår viktigste oppgave er å spre kunnskap om atomvåpnenes medisinske konsekvenser samt å bidra til denne kunnskap gjennom å støtte vitenskapelig forskning. Målet er å styrke opinionen mot atomvåpen og hindre at disse våpnene noen gang brukes på ny. Vi arbeider derfor med informasjons-, opinions-, og påvirkningsarbeid rettet mot allmennheten, beslutningstakere og media.

Hvem har skrevet tekstene?

Tekstene på nettstedet er utarbeidet av forskere, professorer, leger og personer som arbeider aktivt med freds- og nedrustningsspørsmål. Vil du ha kontakt med noen av forfatterne? Skriv til laromkarnvapen[a]slmk.org.