Perspektiv på kärnvapen

Det finns olika perspektiv att applicera på kärnvapen och vi kan se på kärnvapen på olika sätt, ur olika vinklar. Med ett bredare perspektiv kan vi ogiltigförklara kärnvapen på flera sätt och det gör även att vi kan se sådant som vi annars kanske missar.

Christopher Weeramantry från Sri Lanka, före detta domare i Internationella domstolen i Haag har diskuterat bristen på etik i de lagar som reglerar kärnvapen och nedrustning. ”Jämlikhet mellan alla som ingår i ett juridiskt system är centralt för systemets integritet och legitimitet. Det kan inte finnas en lag för de starka och en annan lag för resten. Inget nationellt juridiskt system skulle acceptera detta; och det kan inte heller ett internationellt system baserat på en jämställdhetsprincip.”

Kärnvapenstaterna hävdar ofta att kärnvapnens främsta funktion är avskräckning. Att skrämma andra stater med sin förmåga att utplåna dessa i avsikt att hindra angrepp mot den egna staten. Men i det argumentet saknas människorna som bor i staten. Avskräckningsargumentet är också till för att få andra stater att inte skaffa kärnvapen och för att minska risken för krig, men detta har inte fungerat i någon utsträckning.

Vi pratar ofta om kärnvapen på en så hög nivå att vi missar att det är oss människor, naturen och djuren som är de som är de som kommer att drabbas av en kärnvapen explosion.

När vi diskuterar kärnvapen väcks det alltid frågor, inte minst frågor om moral. Men går det att rent moraliskt och etiskt försvara innehavet av kärnvapen? Och blir en industralisering utan hjärta en katastrof för mänskligheten? Som sociologen Zygmund Baumann uttryckt.

 

Senast uppdaterad: 171026