История – Historia

Det är genom historierna som vi skapar förståelse om vad kärnvapen faktiskt är och vilka förödande konsekvenser dessa vapen har.

Den första atombomben

Den 16 juli klockan 05:29:45 1945 detonerade världens första atombomb på provsprängningsområdet Alamogordo i New Mexiko. Provsprängningen var det framgångsrika resultatet av det så kallade Manhattanprojektet med syfte att utveckla en atombomb före Hitlertyskland.

Robert Oppenheimer har kallats atombombens fader. När Trinity detonerade på provsprängningsplatsen sägs det att han citerade en text ur den hinduiska skriften Bhagavadgita:

«If the radiance of a thousand suns were to burst at once into the sky, that would be like the splendor of the mighty one. Now I am become Death, the destroyer of worlds.»

«Om ljuset från tusen solar samtidigt skulle stråla samman på himlen, skulle det likna den högstes storslagenhet. Nu är jag bliven Döden, förstöraren av världar.»

Atomåldern hade tagit sin början.