Snabba fakta om kärnvapen

Visste du att:

 • Kärnvapen har sprängts över Hiroshima och Nagasaki. Och 2000 gånger till.
 • Kärnvapenstaterna är skyldiga att nedrusta sina kärnvapen. USA spenderar 1000 gånger så mycket på att modernisera och underhålla sina, än på att nedrusta dem.
 • Ett års kärnvapenutgifter motsvarar kostnaden av 14 år av FN:s fredsbevarande verksamhet.

Film av organisationen Norsk Folkehjelp.

 

Vilka har kärnvapen?

Officiella kärnvapenstater enligt icke-spridningsavtalet, NPT

USA
Ryssland
Storbritannien
Frankrike
Kina

De-facto kärnvapenstater enligt icke-spridningsavtalet, NPT

Indien
Pakistan
Israel
Nordkorea

Lagar och regler

Kärnvapen var det sista massförstörelsevapen som förbjöds genom ett internationellt avtal. FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, TPNW, antogs 2017 och trädde ikraft i januari 2021. Det finns två internationella avtal som hänvisas till, det första är icke-spridningsavtalet, Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, som reglerar frågor kring kärnvapenspridning och nedrustning. NPT trädde i kraft 1970. Det andra avtalet är det fullständiga provstoppsavtalet, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT, som reglerar frågor kring provsprängningar av kärnvapen. CTBT har fortfarande inte trätt i kraft. 2017 förhandlades ett avtal fram som förbjuder kärnvapen, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

Hur många kärnvapen finns det i världen?

Det går inte att säga exakt hur många kärnvapen som finns i världen. Enligt Federation of American Scientist, FAS, finns det 13 100 kärnvapen i världen. USA och Ryssland äger 92 % av dem. Cirka 1800 av dessa kärnvapen står redo att avfyras inom loppet av några minuter, så kallad ”high alert”.

USA: 5550 kärnvapen
Ryssland: 6257 kärnvapen
Storbritannien: 195 kärnvapen
Frankrike: 290 kärnvapen
Kina: 350 kärnvapen
Indien: 160 kärnvapen
Pakistan: 165 kärnvapen
Israel: 90 kärnvapen
Nordkorea: 40 kärnvapen

För mer information: FAS.org

Filmen nedan visar på hur många kärnvapen USA har, på ett annorlunda sätt.

Kan vi förhindra kärnvapenkrig?

Sjuka fakta om kärnvapen

 • Internationell humanitär rätt förbjuder vapen som orsakar överflödiga skador eller onödigt lidande. Kärnvapen kan döda hundratusentals människor på 10 sekunder.
 • 1800 kärnvapen står redo att avfyras inom loppet av några minuter. Deras sprängstyrka motsvarar 50 000 Hiroshimabomber.
 • Än idag behandlar sjukhus i Hiroshima strålskadade och dokumenterar nya sjukdomar hos överlevare. Och deras barn.
 • Av de kärnvapen som står utplacerade i världen är det minsta stort nog att utplåna Vatikanstaten.
 • Om världens största kärnvapen sprängdes över Eiffeltornet i Paris skulle blixten synas i Berlin och fönsterrutorna skallra i London.
 • FN:s årsbudget för nedrustning är 10 miljoner dollar. Det är vad kärnvapenstaterna spenderar varje timme på modernisering av sina kärnvapen.
 • Bara presidenten har rätten att avfyra USA:s kärnvapen. Reagan tappade koden på golvet. Clinton glömde den på ett möte. Ford glömde den på flyget. Carter lämnade in den på kemtvätt.
 • Fram till 1977 var det hemliga lösenordet för att avfyra USAs kärnvapen: 00000000.

 

Senast uppdaterad: 210331