Pakistan

Pakistan började utveckla sitt kärnvapenprogram efter att grannlandet Indien 1974 genomfört sin så kallade fredliga provsprängning och landet provsprängde sitt första kärnvapen 1998. Pakistan är det land som utökar sin kärnvapenarsenal mest i dagsläget och idag består landets kärnvapenarsenal av cirka 165 stridsspetsar.

Historia

Under 20 års tid pågick arbetet på Abdul Quader Khan Laboratories med att utveckla ett urananrikningsprogram för kärnvapen. Med hjälp från Kanada, Kina och Frankrike hade Pakistan i slutet av 1980-talet kapacitet att snabbt montera ihop ett kärnvapen.

I maj 1998, efter Indiens kärnvapenprovsprängning, gjorde Pakistan en serie kärnvapenprovsprängningar under två dagars tid för att bevisa sin kärnvapenkapacitet. A Q Khan, som var hjärnan bakom Pakistans kärnvapenprogram, drev senare en omfattande handel med kärnvapenmaterial och information på svarta marknaden. Han gjorde affärer med bland annat Libyen och Nordkorea.

Utanför NPT

Pakistan är inte medlem av icke-spridningsavtalet, NPT och har inte skrivit under eller ratificerat det fullständiga provstoppsavtalet, CTBT. Pakistan räknas som ett de-facto kärnvapenstat eftersom de skaffade kärnvapen efter 1970 då NPT trädde ikraft.

Uppgradering av kärnvapen

Pakistan utvecklar och förbättrar sin kärnvapenkapacitet i snabb takt. Det är rimligt att anta att utvecklingen kommer att fortsätta i samma snabba takt även framöver, framför allt om landet vill hålla jämna steg med grannlandet Indien som har planer på att utplacera en kärnvapentriad bestående av luft, land- och havsbaserade kärnvapen.

Uppgraderingen av landets kärnvapenarsenal är främst olika missilsystem, närmare bestämt kryssnings- och ballistiska kortdistansmissiler. Det indikerar att Pakistan nu försöker utveckla ett brett spektrum av missilsystem som är avsett för slagfältet och användning mot en utomstående angripare, troligen Indien.

Pakistan utvecklar och expanderar både sin plutoniumtillverkning och utarmat uran för att kunna stärka sin kärnvapenarsenal. Enligt forskare kan Pakistan komma att öka sin kärnvapenarsenal till 220–250 kärnvapen år 2025.

Vapenbärare

Pakistan Air Force Mirage V

Mirage V

Vapenbärarna för den pakistanska kärnvapenarsenalen består av flyg och olika missilsystem. Enligt indikationer från olika källor sägs det även att Pakistan håller på att utveckla missiler som kan placeras på fartyg.

Flyg

Pakistan har flera flygplan i sitt försvar, men alla är inte kapabla att bära kärnvapen.

Missiler

Pakistans innehav av både ballistiska – och kryssningsmissiler växer snabbt med både lång- och kortdistans.

Två kryssningsmissiler har under senare år utvecklas. Det går även rykten om att Pakistan utvecklar kryssningsmissiler som kan lastas på ubåtar.

Military truck carrying IRBMs of Pakistani Army

Kärnvapnens roll i nationell säkerhetsstrategi

Pakistan har ingen officiell kärnvapendoktrin, men ser sina kärnvapen som sin dyrbaraste och viktigaste tillgång för att skydda landets säkerhet. En tidigare Pakistansk general har uttryckt: ”Syre är nödvändigt för livet och ingen ifrågasätter dess åtråvärdhet – kärnvapen har övertagit den livräddande egenskapen för Pakistan”.

Pakistans kärnvapen har länge varit helt och hållet koncentrerade på grannlandet Indien – både militärt och politiskt. Både för att kunna avskräcka från framför allt en konventionell attack från Indien och för att svara på en eventuell attack med kärnvapen eller konventionella vapen. Nu börjar dock omvärlden att se till Pakistans utveckling av landets kärnvapenarsenal och menar att det kan sänka tröskeln för användning av kärnvapen.

Pakistan har inte uttalat något löfte om no first use, det vill säga ett löfte om att aldrig vara det första landet att använda kärnvapen mot ett annat land. Detta kan misstänkas bero på att Pakistan är underlägset Indien när det gäller konventionella styrkor och därför vill bibehålla avskräckningen i att kunna besvara en konventionell attack med kärnvapen. Den nuvarande utvecklingen med trenden mot ett större antal missilsystem kan eventuellt tolkas som ett svar på Indiens doktrin.

 

För källor, se länkarna samt Bulletin of the American Scientist Pakistani Nuclear Forces 2018 och Nuclear Threat Initiative.

Senast uppdaterad: 210413