Hiroshima och Nagasaki

I augusti 1945 fällde USA två atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Fler än 230 000 människor dog till följd av bombernas omedelbara och långsiktiga skador.

Hiroshima

Mot slutet av andra världskriget hade amerikanska flygräder förstört de allra flesta japanska städer. Hiroshima var en av de städer som fortfarande var oskadd. Staden var en viktig hamnstad med många japanska soldater, militärområden och militärfabriker som ännu inte utsatts för amerikanska attacker.

Enola GayEftersom staden inte bar spår av tidigare bombningar skulle amerikanska militären också tydligt kunna se effekterna av atombombningen. Det skulle också resten av världen komma att göra.

Tidigt på morgonen den 6 augusti 1945 lämnade flygplanet Enola Gay den av USA ockuperade japanska ön Tinian. Enola Gay var ett av sju amerikanska plan som gav sig av mot Hiroshima, men det enda planet som var lastat med en atombomb. Bomben var över tre meter lång, 75 centimeter i diameter och vägde närmare 4 ton. Den innehöll 60 kg uran-235 och bar namnet Little Boy.

Vid sjutiden på morgonen gav japansk radar utslag att ett amerikanskt flygplan var på väg mot Hiroshima och varningar utfärdades via radio. Strax därefter sågs ett civilt flygplan, men inga spår efter bombflygplan, varpå invånarna i Hiroshima återgick till sina normala morgonsysslor. När radiostationerna utfärdade en ny varning om inkommande bombflyg klockan 8 ignorerade många den som ännu ett falskt alarm.

Little_boyIngen kunde ana vad som skulle hända. Klockan 08:15 fälldes Little Boy från flygplanet. Fallet tog 57 sekunder innan bomben detonerade cirka 600 meter över Hiroshima. Det skapade en explosion med en sprängstyrka motsvarande ungefär 15 kiloton TNT. Temperaturen i explosionsögonblicket har uppskattats till över en miljon grader, vilket fick luften runtomkring att bilda ett eldklot som mätte över 250 meter i genomskärning. Överlevare berättar om det starka ljusskenet som blixtrade till och bländade flera gånger starkare än solen, tätt följt av intensiv hetta.

Tryckvågen som uppstod krossade fönsterrutor mer än 15 kilometer bort från epicentrum (platsen där bomben slår mer) och kändes på upp till 60 kilometers avstånd. Inom en radie av 1,6 kilometer var förödelsen total. Värmevågen antände hundratals eldar som tillsammans bildade en massiv eldstorm. Inom drygt tio kilometers radie förstörde elden allt den kom över. En liten del av all bebyggelse inom det närmaste området klarade sig, mycket på grund av att Hiroshima är ett jordbävningsdrabbat område och många viktiga byggnader hade därför byggts extra starka för att klara svåra jordskalv.

Ungefär en halvtimme efter explosionen började det regna häftigt i området nordväst om Hiroshima. Det ”svarta regnet” var fullt av smuts, damm, sot och radioaktiva partiklar som hade sugits upp i luften vid explosionen och bränderna. På grund av nedfallet kom även områden långt ifrån explosionsplatsen att förorenas.

Soldaterna i Enola Gay såg ner över Hiroshima efter att de släppt bomben från flygplanet. Staden hade försvunnit ur sikte och det enda som syntes var ett massivt svart sotmoln och starka eldsflammor. Vicepiloten, kapten Richard Lewis, kommenterade: Oh my God, what have we done?. Men besättningen återvände till sitt läger och mottogs som hjältar.

Förvirringen i Japans militärhögkvarter var total. Kaotiska rapporter kom om ”märkliga moln”, “enorma explosioner” och ”fruktansvärda ljussken” och de möttes av total tystnad vid försök att kontakta militärstationen i Hiroshima. Militärhögkvarteret visste att inget större fiendeangrepp hade gjorts, detta skulle ha synts på radarskärmarna. Det fanns inte heller några större förråd av explosiva ämnen i Hiroshima. En pilot sändes ut för att undersöka vad som hade hänt och de kunde så småningom dra slutsatsen att det fruktansvärda som inte skulle få hända, hade hänt. Japanska militärledningen var chockad: ingen hade trott att amerikanerna hade kommit så långt i utvecklingen av kärnvapen.

Sammanlagt hade upp emot 140 000 människor i Hiroshima dött vid andra världskrigets slut till följd av bombens omedelbara och långsiktiga skador.

Innan Little Boy, med sprängämnet U-235, fälldes över Hiroshima förekom protester från oväntat håll. Fysikern Leo Szilard på Met Lab i Chicago startade en namninsamling mot att använda atombomben mot Japan. Szilard hade lett atombombsforskningen 1939 men avbrutit detta när det tyska atombombshotet upphörde. 88 underskrifter samlades in. Chefen för Manhattanprojektet Leslie Groves utförde en opinionsundersökning bland vetenskapsmän på Met Lab för att motbevisa Szilard. Det visade sig dock att 83 % var för att demonstrera USA:s kärnkraftskapacitet innan man verkligen skulle använda en atombomb mot Japan. Szilards namninsamling hemligstämplades och offentliggjordes först på 1960-talet.

Nagasaki

Bombningen av Nagasaki har alltid fått stå i skuggan av Hiroshima. Bomben över Hiroshima den 6 augusti 1945 gick precis enligt den amerikanska militärledningens planer. USA hade dock bestämt sig för att fälla två atombomber över Japan, men med några dagars mellanrum för att ge japanerna tid att kapitulera efter den första. Den andra bomben skulle enligt planen fällas den 11 augusti över den japanska staden Kokura, alternativ två var Nagasaki. Men den amerikanska militärledningen såg att dåligt väder var i antågande och bestämde sig för att snabba på processen. Nytt datum för den andra atombomben mot Japan blev den 9 augusti, 1945.

Medan besättningen från Enola Gay fortfarande firades för sina framgångar i Hiroshima stötte besättningen för den andra missionen på problem efter problem. En tyfon hotade ön Iwo Jima som man hade tänkt ha som utgångspunkt, så man fick flytta utgångsplatsen till ön Yakushima. När den atombomben, vid namn Fat Man, skulle lastas på planet Bock’s Car märkte besättningen att endast en av bränslepumparna ombord fungerade.

Detta begränsade flygplanets bränsletillgång och besättningen insåg risken att de inte skulle hinna landa tryggt efter utfört uppdrag innan bensinen tog slut. Men det fanns ingen tid att förlora, skulle japanerna övertygas om att USA:s andra atombomb inte bara var tomma hot var de tvungna att handla snabbt.

Fat ManFat Man var uppbyggd med en kärna av plutonium, omgiven av högexplosivt material som skapade den kraftiga kärnreaktionen. Fat Man vägde över 4,5 ton, var 3,25 meter lång och mätte över en och en halv meter i diameter, det vill säga mer än dubbelt så tjock som Little Boy som exploderade över Hiroshima.

När bombplanet nådde Kokura, där bomben skulle fällas, låg staden täckt av tjock dimma. Besättningen hade inget annat val än att styra mot alternativ två, Nagasaki. Nagasaki valdes som mål framför allt på grund av de två stora Mitsubishi stål- och vapenfabriker som fanns där.

Även här låg molntäcket tjockt, men bensinen i planet höll på att ta slut och beslutet togs om att fälla bomben. I sista sekund öppnades en spricka i molntäcket precis ovanför industriområdet. Klockan var 11.02 på förmiddagen när bomben Fat Man fälldes över Nagasaki.

Fat Man exploderade 43 sekunder senare, 469 meter över markhöjd. Bomben detonerade med en sprängkraft motsvarande 21 kiloton TNT och missade sitt mål med nästan 3 kilometer. Explosionen i Nagasaki gav inte upphov till en lika massiv eldstorm som i Hiroshima, men på grund av bombens sprängkraft och att den fälldes över en dal var själva explosionen ändå mer destruktiv i den närmaste omgivningen. Förstörelsen i resten av Nagasaki begränsades något av stadens många berg och dalar, som hindrade de värsta effekterna av explosionen.

Det betyder inte att staden på något sätt förskonades. Tre dagar efter att atombomben släpptes över staden visar ett flygfoto Nagasaki som ett platt, kalt landskap, en utplånad stad.

Nagasaki 1Nagasaki 2

Området inom en kilometers radie från epicentrum totalförstördes av den värme och tryckvåg som skapades i explosionen. Byggnader, växter och levande varelser pulvriserades. Inom ytterligare en kilometers radie kollapsade närmare 80 % av alla byggnader. Till skillnad från det modernare Hiroshima bestod Nagasaki till stora delar av äldre trähus och överlag svagare konstruktioner. Så långt som 15 kilometer från bombplatsen krossades fönsterrutor och dörrar.

Precis som i fallet Hiroshima är det omöjligt att säga exakt hur många som dödades och skadades i atombombningen av Nagasaki. Nagasakis kommunfullmäktige har officiellt antagit siffran ”fler än 70 000 dödsoffer”. Siffran baseras på de uppgifter som presenterades av Nagasaki City Atomic Bomb Records Preservation Committee i juli 1950: 73 884 personer dödades omedelbart; 74 909 skadades och 17 358 senare dödsfall kunde kopplas direkt till bombningarna.

Besättningen i planet Bock’s Car, som fällde bomben över Nagasaki, och i det medföljande spaningsplanet, såg någon minut efter att bomben fällts ett enormt eldklot. Piloterna fick luta planen skarpt bakåt för att undvika att bli träffade. Fem tätt följande chockvågor skakade planen och ett radioaktivt moln vällde mot dem. Efter en dramatisk landning i Okinawa – knappt 25 liter bränsle fanns kvar i tanken – mottogs den skärrade besättningen av tomhet. Ingen var där för att ta emot dem och ingen ceremoni väntade.

 

Senast uppdaterad: 191202