Sadako och de 1000 tranorna

Berättelsen om Sadako, flickan som drabbades av leukemi efter atombombningen av Hiroshima, har spridits över världen. Men berättelsen är mer än en saga om en flicka – den beskriver sanningen om många överlevande i både Hiroshima och Nagasaki, och på många andra platser i världen där kärnvapen har provsprängts och spritt radioaktivt nedfall.

Sadako Sasaki var två år gammal när atombomben föll över hennes hemstad Hiroshima, Japan. Hon befann sig 2 kilometer från bombens nedslagsplats. Till skillnad från de närmare 140 000 människor som dog och ännu fler som skadades av atombomben, klarade Sadako sig utan synliga skador.

Symtomen börjar visa sig

När Sadako var 11 år blev hon uttagen för att springa för sin skola i den årliga stafettlöpningen. Hon blev väldigt glad och stolt, och när dagen kom förde hon sitt lag till seger. Sadako hörde dock inte så mycket av ropen den gången för hon hade drabbats av en väldig yrsel, något som hon inte berättade för någon.

Sadako fortsatte att drabbas av yrselanfall och en dag föll hon ihop på skolgården. Hon hade drabbats av atombombsjukan, leukemi, och blev inlagd på sjukhus.

Tusen tranor

En dag kom hennes vän Chizuku till sjukhuset med ett papper av guld. Av papperet vek hon en trana och samtidigt berättade hon sägnen om den heliga vita tranan: ”Det sägs att den lever i tusen år. Om den som är sjuk viker tusen papperstranor, så kommer hon att bli frisk.”

Sadako började genast vika tranor och alla som besökte henne tog med sig papper till tranor. Sadako gav aldrig upp hoppet om att överleva, men hon hann bara till trana 644 innan hon dog. Hon blev 12 år gammal. Hennes klasskamrater vek resten av de 356 tranorna inför begravningen och Sadako fick med sig de tusen tranorna i graven.

Klasskamraterna blev skakade av Sadakos död och berättade för andra barn om Sadako och tranorna. De lyckades också samla in pengar från elever i 3 100 japanska skolor och från skolbarn i nio andra länder till ett monument över Sadako.

I maj 1958 stod Barnens Fredsmonument färdigt i Fredsparken i Hiroshima. På toppen av ett paradisberg står Sadako, och med utsträckta händer lyfter hon en trana av guld mot skyn.

Nedanför monumentet kan man läsa:

Detta är vårt rop,
detta är vår bön;
fred i världen.

1985 startade elever på den internationella skolan i Hiroshima ”Tusen tranors klubb”. Klubben uppmanar skolklasser och andra barngrupper över hela världen att vika tusen tranor. Under tiden ska grupperna samtala om Sadako och frågor om krig och fred. Tranorna skickas sedan till Hiroshima, där de hängs upp på Fredsmonumentet.

Författare

Svenska Läkare mot Kärnvapen

Senast uppdaterad
17 februari, 2023