Storbritannien

Storbritannien var det tredje landet att skaffa kärnvapen. År 1952 provsprängdes landets första kärnvapen på Montebello-öarna, västra Australien och 1957 provsprängdes landets första vätebomb. Storbritanniens kärnvapenprogram kallas för Trident och kärnvapenarsenalen består i dagsläget av cirka 225 kärnvapen.

Storbritannien är med i icke-spridningsavtalet (NPT) sedan 1 juli 1968, samma dag som avtalet öppnade upp för signaturer. Eftersom Storbritannien utvecklade kärnvapen innan NPT-avtalet förhandlades fram 1968 så definieras landet som en officiell kärnvapenstat. Storbritannien är också med i det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT) sedan 1996. Storbritannien är inte med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW).

Historia

Storbritannien började studera möjligheten att utveckla en atombomb 1941 genom forskningsprojektet Tube Alloys. Arbetet fortsatte under 1943, då brittiska forskare deltog i Manhattanprojektet i USA, projektet som utvecklade den första atombomben. Efter andra världskriget återupptog Storbritannien sitt inhemska kärnvapenprogram och genomförde sin första kärnvapenprovsprängning i oktober 1952, märkt Operation Hurricane.

Tidiga brittiska kärnvapen var gravitationsbomber som var placerade på bombflygplan. Vid 1968 infördes de första ubåtarna som utrustades med ballistiska långdistansmissiler som var bestyckade med kärnvapen.

Mellan 1952 till 1991 genomförde Storbritannien 45 kärnvapenprov. Testplatserna fanns i Australien, Kiribati i Stilla havet och vid Nevada Test Site i USA. Testerna resulterade i omfattande radioaktivt nedfalloch innebar stora konsekvenser för människorna som bodde i områdena.

Kärnvapenarsenal

HMS Victorious, kärnvapenbestyckad ubåt.

Storbritannien har för närvarande 225 kärnvapen. Idag består Storbritanniens kärnvapenarsenal endast av ett kärnvapensystem: landets flotta av ubåtar. Det finns fyra ubåtar och varje ubåt är utrustad med 16 missiltuber som i sin tur är bestyckade med ungefär 40 kärnvapenstridsspetsar per ubåt. Varje stridsspets har en sprängkraft på cirka 100 kiloton TNT.

En av de fyra brittiska ubåtarna är hela tiden på aktiv patrull till sjöss. Två av de tre återstående ubåtarna kan sättas in med kort varsel, medan den fjärde ubåten är tagen ur bruk för reparation och underhåll.

Den patrullerande ubåten har en låg beredskapsgrad och kan endast avfyra sina missiler några dagar efter att ha fått avfyrningsorder från den brittiska regeringen. Missilerna ombord är inte förprogrammerade att attackera fasta mål, utan kräver programmering.

Uppgradering av kärnvapnen

mars 2021 släppte Storbritannien en ny kärnvapenpolicy där det framkom att landet planerar att höja taket för hur många kärnvapen de får ha i sin kärnvapenarsenal till maximalt 260 kärnvapen, istället för att som tidigare annonserats minska arsenalen till 180 kärnvapen. Storbritannien har fått mycket kritik för beslutet, som är ett trendbrott då Storbritanniens arsenal i 30 år konsekvent minskat i antal.

Redan 2016 röstade Storbritanniens parlament igenom en modernisering av sina Trident-missiler, men det beslutet innebar inte en ökning av antalet kärnvapen.

Kärnvapnens roll i nationell säkerhetsstrategi

Storbritannien har vad som kallas för ”kontinuerlig avskräckning till havs” i och med att de ständigt har en kärnvapenbestyckad ubåt ute till havs. I händelse av att Storbritanniens regering är utslagen så har premiärministern redan vid tillträde skrivit ett brev med instruktioner om hur ubåten ska agera vid ett kärnvapensvar. Detta brev sägs innehålla alternativ som ”Sätt dig själv under USA:s befäl, om det fortfarande finns där”, ”Åk till Australien”, ”Hämnas” eller ”Använd ditt eget omdöme”.

I mitten av mars 2021 släppte Storbritannien en ny kärnvapenpolicy, Global Britain in a competetive age. Premiärminister Boris Johnsons regering skriver i den nya policyn att anledningen till den nya ökningen bland annat är hotet från Ryssland och Kina, men också den teknologiska utvecklingen. Enligt policyn utesluter Storbritannien inte längre att använda kärnvapen mot andra externa hot än just kärnvapenhot. Även taket för antalet kärnvapen höjdes.

Den nya policyn gör att tröskeln för kärnvapenanvändning sänks. Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace försvarar beslutet med hänvisning till att Ryssland utvecklat ett nytt ballistiskt missilförsvar och Storbritannien måste ha en trovärdig avskräckning.


Källor och övrig information

Nuclear Notebook: United Kingdom nuclear weapons, 2021, Hans M. Kristensen och Matt Korda
The United Kingdom’s Nuclear Testing Programme, CTBTO
Nuclear Testing in Australia, ICAN Australia
Global Britain in a competetive age – The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy, HM Government, Storbritannien, mars 2021

Författare

Svenska Läkare mot Kärnvapen

Senast uppdaterad
4 maj, 2022