Typer av kärnvapen

Den delen av ett kärnvapen som innehåller själva kärnladdningen kallas stridsspets. För att denna ska fungera som vapen och kunna nå det mål man vill träffa så behövs någon form av vapenbärare, så som en missil.

En missil kan antingen vara en ballistisk missil som saknar styrförmåga eller kryssningsmissil som kan korrigera sin flygbana och till och med navigera. Beroende på hur lång räckvidd kärnvapnet har delas de i två olika kategorier: strategiska och taktiska kärnvapen.

Skillnaden mellan strategiska och taktiska (icke-strategiska) kärnvapen är räckvidden, styrkan och hur det är tänkt att användas.

Strategiska kärnvapen

Strategiska kärnvapen är kärnvapen placerade på interkontinentala missiler. Dessa vapenbärare har lång räckvidd, från 5 500 km och uppåt. Med interkontinental menas att räckvidden är tillräckligt stor för att missilen ska kunna skjutas från en kontinent till en annan. Det är med dessa vapen som USA och Ryssland direkt kan hota varandras territorier. De kärnvapen som är placerade på dessa missiler har även den största sprängkraften.

En interkontinental ballistisk missil är en missil som endast styrs under avfyrningsfasen. Med hjälp av raketdrift kan missilen träffa ett mål som befinner sig upp till 10 000 km bort och den färdas med en hastighet runt 20 000 km/timmen.

Taktiska kärnvapen

Taktiska kärnvapen, eller icke-strategiska kärnvapen, är kärnvapen med kort till medellång räckvidd. Dessa kärnvapen har olika räckvidder, allt från 60 kilometer och uppåt.

Alla kärnvapenstater har taktiska kärnvapen i sina arsenaler och till denna typ av vapen räknas bland annat flygbomber, gravitationsbomber, kort-distansmissiler, torpeder med mera.

Taktiska kärnvapen brukar också benämnas som ”mindre kärnvapen” och ”slagfältsbomber”. Men en kärnvapenexplosion, oavsett storlek har en överväldigande destruktiv kraft. Till och med USA:s minsta kärnvapen med en sprängkraft på 0,3 kiloton TNT skulle ge skador långt utöver en vanlig bomb.


Källor och mer information

Svar på vanliga frågor om kärnvapen, FOI
Tactical Nuclear Weapons, Nuclear Threat Initiative
“Limited” Tactical Nuclear Weapons Would Be Catastrophic, Nina Tannenwald, Scientific American, 10 mars 2022

Författare

Svenska Läkare mot Kärnvapen

Senast uppdaterad
31 maj, 2022