Förkortningar

Här finner ni en lista med förkortningar och förklaringar.

ABM Anti-Ballistic Missile Treaty Avtal mot antiballistiska missiler
CD Conference on Disarmament Nedrustningskonferensen
CTBT Comprehensive Test Ban Treaty Fullständiga provstoppsavtalet
CTBTO Comprehensive Test Ban Treaty Organisation Organisationen för det Fullständiga provstoppsavtalet
EU European Union Europeiska Unionen
FMCT Fissile Material Cut off Treaty Avtal för förbud och kontroll av klyvbart material för kärnvapen
FN Förenta Nationerna
HEU Highly Enriched Uranium Höganrikat uran
ICBM Intercontinental Ballistic Missile Interkontinental ballistisk missil
INF Intermediate-Range Nuclear Forces
IPPNW International Physicians for the Prevention of Nuclear War Internationella läkarförbundet för att förhindra kärnvapenkrig
Kt Kiloton
LEU Low Enriched Uranium Låganrikat uran
Mt Megaton
MIRV Multilpe Independently Targetable Re-entry Vehicle Missil med flera kärnvapenspetsar
NATO North Atlantic Treaty Organisation Nordatlantisk försvarallians
NPG NATO Nuclear Planning Group Gruppen för kärnvapenplanering i Nato
NPT Nuclear non-Proliferation Treaty Ickespridningsavtalet
P Plutonium
PAROS Prevention of an Arms Race in Outer Space Avtal för att förhindra en kapprustning i yttre rymden
PNI Presidential Nuclear Initaitive
PTBT Partial Test Ban Treaty Partiella provstoppsavtalet
PPW Prevention of Placement of Weapons in Outer Space Avtal för att förbjuda utplacering av vapen i yttre rymden
RCW Reaching Critical Will
RRW Reliable Replacement Warhead
SALT Strategic Arms Limitation Treaty
SLBM Submarine Launched Ballistic Missile Ubåtsavfyrad ballistisk missil
SLMK Svenska Läkare mot Kärnvapen
SORT Strategic Offensive Reduction Treaty
SSNB Nuclear-powered Ballistic Missile Submarine Kärndriven attackubåt
START Strategic Arms Reduction Treaty
Sv Sievert Enhet för stråldos
TPNW Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons Avtal om förbud mot kärnvapen
U Uranium Uran
UN United Nations Förenta Nationerna, FN
UNDC UN Disarmament Commission FN:s nedrustningskommission
WMDC Weapons of Mass Destruction Commission