Israel

Israels kärnvapen har kallats ”världens sämst hållna hemlighet”. Det anses som allmänt vedertaget att landet har kärnvapen, men officiellt har israeliska myndigheter aldrig erkänt detta. Landet har aldrig, vad omvärlden vet, provsprängt något kärnvapen, men att Israel har kärnvapen avslöjades 1986. Israel har troligtvis runt 90 kärnvapen i sin kärnvapenarsenal.

Israel är inte medlem av icke-spridningsavtalet, NPT, och har inte ratificerat det fullständiga provstoppsavtalet, CTBT. Israel räknas som en de-facto kärnvapenstat eftersom landet utvecklade sina kärnvapen efter att NPT-avtalet förhandlades fram 1968. Israel har inte gått med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW).

Historia

Israels hemliga kärnvapenprogram är kanske inte så hemligt vid det här laget och det finns flera tillfällen som landets kärnvapen varit nära att ”introduceras”. Företrädare för Israel har dock aldrig bekräftat att landet har kärnvapen, men inte heller förnekat det. Israels policy är att de inte vill vara det land som ”inför” kärnvapen i Mellanöstern. Läs mer i Nuclear Notebook: Israeli Nuclear Weapons 2022 av forskarna Hans M. Kristensen och Matt Korda.

Det israeliska kärnvapenprogrammet har utvecklats sedan mitten av 1950-talet med hjälp från Frankrike. Israel ska aldrig ha genomfört någon kärnvapenprovsprängning, men det finns misstankar om att landet eventuellt samarbetade med Sydafrika med ett test i Indiska oceanen 1979.

Kärnvapenprogrammet avslöjas

Mordechai Vanunu har gjort sig känd för omvärlden som den som avslöjade Israels kärnvapenprogram. Han var tidigare kärntekniker i Israel, men kidnappades och fängslades efter att 1986 ha avslöjat det israeliska kärnvapenprogrammet för brittisk media. Vanunu tillbringade 18 år i israeliskt fängelse, varav över elva år i isoleringscell. År 2004 släpptes han, men ålades stora restriktioner i rörelse- och uttrycksfrihet. Sedan dess har han arresterats vid flera tillfällen och suttit av kortare straff, senast i juli 2007 då han dömdes till sex månaders fängelse för att ha brutit mot sina villkor. Mordechai Vanunu har av många kommit att betraktas och hyllas som en sanningens hjälte men uppfattas av andra som en förrädare och galenpanna.

Israeliska ämbetsmän har vid några tillfällen försagt sig om det israeliska kärnvapenprogrammet. I december 2006 gjorde dåvarande premiärminister Ehud Olmert ett uttalande i en tysk tv-intervju där han pratade om ”kärnvapenstater så som Frankrike, Amerika, Ryssland och Israel”. På samma sätt gjorde vicedirektören för Israels atomenergikommission, Dr. Ariel Levite, ett uttalande på en konferens i januari 2007, där han grupperade Israel med de övriga kärnvapenländerna Indien och Pakistan. Både Olmert och Levite förnekade efteråt att de skulle ha sagt att Israel är en kärnvapenstat.

Kärnvapenarsenal

Israels kärnvapenarsenal består till största sannolikhet av land- och havsbaserade missiler och kärnvapenbestyckade flygplan och ubåtar. Även om det råder stor osäkerhet så menar forskare att det går att bestycka dessa missiler med kärnvapen.

Det är omöjligt att fastställa den exakta storleken på den israeliska kärnvapenarsenalen, men försök har gjorts. Forskare vid Federation of American Scientists uppskattar att Israels kärnvapenarsenal består av ca 90 kärnvapenstridsspetsar. Andra uppskattningar varierar ifrån runt 75 upp till 400 kärnvapenstridsspetsar. Vid avslöjandet 1986 sades landet ha mellan 24 och 36 kärnvapen.

Kärnvapnens roll i nationell säkerhetsstrategi

Man kan säga att Israels kärnvapendoktrin bygger på just osäkerheten kring landets kärnvapen – om de finns, var de finns, hur många som finns, och om Israel kan tänka sig att använda dem.

I Israel finns två kärnforskningscenter, där landet har anläggningar för att upparbeta vapengradigt plutonium från kärnbränsleavfall. Vissa källor menar också att landet har anrikat uran för kärnvapen.


Källor och övrig information

Nuclear Notebook: Israeli Nuclear Weapons, 2022, Hans M. Kristensen och Matt Korda

 

Författare

Svenska Läkare mot Kärnvapen

Senast uppdaterad
3 maj, 2022