Länder med kärnvapen

Det finns ungefär 12 500 kärnvapen som är placerade runt om i världen, främst i kärnvapenstaterna Frankrike, Indien, Israel, Kina, Nordkorea, Pakistan, Ryssland, Storbritannien och USA. Utöver det så finns det cirka 100 kärnvapen utplacerade genom Nato i Belgien, Italien, Nederländerna, Turkiet och Tyskland.

När icke-spridningsavtalet, NPT, trädde i kraft 1970 fanns det fem stater i världen som hade kärnvapen. Dessa stater tilläts ha kvar sina kärnvapen i utbyte mot att de skulle nedrusta sina arsenaler. De fem officiella kärnvapenstaterna är Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA.

Stater som skaffat kärnvapen efter att icke-spridningsavtalet, NPT, trädde i kraft kallas för de facto kärnvapenstater. Hit hör länder som Indien, Israel, Nordkorea och Pakistan.

Utöver de nio kärnvapenstaterna så finns det i dagsläget amerikanska kärnvapen utplacerade genom Nato i Belgien, Italien, Nederländerna, Turkiet och Tyskland. Det finns även kärnvapen ombord på fartyg och ubåtar som befinner sig på internationellt vatten.

En annan kategori som brukar nämnas är tröskelstater. Det brukar man kalla de länder som har teknisk möjlighet att producera kärnvapen, eller som misstänks ha gjort förberedelser för att framställa egna kärnvapen. De mest omtalade fallet under senare år har varit Iran. 2015 lyckades Iran, USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och EU förhandla fram ett avtal om Irans kärnenergiprogram och en garanti för att Iran inte ska skaffa kärnvapen. USA lämnade avtalet 2018 och avtalets framtid är oviss.

Sydafrika hade tidigare kärnvapen men avvecklade sitt kärnvapenprogram år 1990. Det fanns även kärnvapen utplacerade i tidigare Sovjetiska stater så som BelarusKazakstan och Ukraina.

Läs mer om var kärnvapen finns:

Författare

Svenska Läkare mot Kärnvapen

Senast uppdaterad
15 maj, 2023