Frankrike

Frankrike tillkännagav sig som kärnvapenstat 1960 och provsprängde sitt första kärnvapen i Algeriet. Det skulle dröja ända till 1992 innan landet gick med i icke-spridningsavtalet, NPT som en så kallad ”officiell kärnvapenstat”. Frankrike beräknas ha runt 290 kärnvapen.

Frankrike är med i icke-spridningsavtalet (NPT) sedan 1992 och eftersom Frankrike utvecklade kärnvapen innan NPT-avtalet förhandlades fram 1968 så definieras landet som en officiell kärnvapenstat. Landet gick med i det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT) 1996. Frankrike är inte med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW).

Historia

På 1950-talet inledde Frankrike ett civilt forskningsprogram för kärnenergi som också producerade plutonium. 1956 etablerade Frankrike en hemlig kommitté för militära tillämpningar av atomenergi, med uppgift att utveckla kärnvapenteknologi och leveransfordon.

När USA ingrep mot Frankrikes regionala intressen under Suezkrisen 1956 bekräftades tron om att Frankrike behövde en inhemsk kärnvapenkapacitet i syfte att bevara sin position i världen. Vid valet av Charles de Gaulle som fransk president 1958 togs beslutet att utveckla kärnvapen.

Det första franska kärnvapenprovet ägde rum 1960 nära Reggane i den algeriska öknen. Frankrike har genomfört 210 kärnvapenprov fram till 1996, med ett uppehåll mellan 1992–1995. Dessa tester ägde rum i Algeriet och i Polynesien i Stilla havet. Frankrikes kärnvapentest resulterade i omfattande radioaktivt nedfall och innebar stora konsekvenser för människorna som bodde i områdena.

De franska provsprängningarna i Stilla havet under 1990-talet bidrog till massiva protester och bojkott av franska viner. Läs mer under Provsprängningsplatser.

Kärnvapenarsenal

Frankrikes stridsflygplan Rafale-F3 med atomstridsspetsar

Frankrikes stridsflygplan Rafale-F3 med kärnvapenstridsspetsar

Frankrikes kärnvapenarsenal består av två delar, kärnvapenbestyckade ubåtar och bombflygplan. Den största delen av arsenalen är fyra stycken kärnvapenbestyckade ubåtar som den franska flottan ansvarar över. Ubåtarna byttes ut under 2008 och varje ubåt är nu utrustad med 16 stycken ballistiska missiler.

Frankrikes andra del i sin kärnvapenarsenal är flyg som är baserade på mark och på fartyg. De landbaserade flygplanen drivs av franska flygvapnet, medan de havsbaserade flygplanen drivs av den franska flottan. Frankrike är den enda kärnvapenstaten som har kärnvapen på hangarfartyg.

Uppgradering av kärnvapen

Mellan 2019 och 2023 ska landet lägga 25 miljarder Euro på att modernisera, underhålla och utveckla sin kärnvapenarsenal.

Frankrike har tillsammans med Storbritannien ett mycket avancerat program för att utveckla och producera uppgraderade eller helt nya kärnvapen utan att provsprängningar krävs. De har kapacitet att framkalla termonukleära explosioner i miniatyr i slutna anläggningar – vilket inte räknas som kärnvapenprovsprängning men likväl är en metod för utveckling av kärnvapen.

Kärnvapnens roll i nationell säkerhetsstrategi

Kärnvapenavskräckning förblir en viktig del av fransk försvarspolitik och landets kärnvapendoktrin har legat fast i generationer, oavsett president. Användning av kärnvapen skulle vara tänkbar under extrema omständigheter där det handlar om legitimt självförsvar. Frankrike har ingen ”no-first-use” policy, det vill säga att de kan använda kärnvapen först i en konflikt. Landet förbehåller sig även rätten att genomföra en ”slutvarning” med en begränsad kärnvapendetonation för att avskräcka eller varna en motståndare.

Frankrike är transparenta med sin kärnvapenarsenal och har under många år varit öppna med både sina kärnvapenstyrkor och olika övningar.

Även fast Frankrike är medlem i försvarsalliansen Nato så är landets kärnvapen inte en del av Natos kärnvapen. Frankrike är inte heller med och planerar för Natos kärnvapen.


Källor och övrig information

Nuclear Notebook: French Nuclear Forces 2019, Hans M. Kristensen och Matt Korda
France’s Nuclear Testing Program, CTBTO

Författare

Svenska Läkare mot Kärnvapen

Senast uppdaterad
14 februari, 2023