Fakta om kärnvapen

Kärnvapen är det mest inhumana vapen som någonsin skapats. Två gånger har kärnvapen använts i krig, mot de två japanska städerna Hiroshima och Nagasaki i slutet av Andra världskriget 1945. Utöver det har över 2 000 kärnvapentester ägt rum. Än idag behandlar sjukhus i Hiroshima strålskadade och dokumenterar nya sjukdomar hos överlevare och deras barn.


Hur många kärnvapen finns det i världen?

Det går inte att säga exakt hur många kärnvapen som finns i världen. Enligt Federation of American Scientist, FAS, finns det cirka 12 500 kärnvapen. USA och Ryssland äger ungefär 90% av dem. Cirka 2000 av dessa kärnvapen, i Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA, står redo att avfyras inom loppet av några minuter, så kallad ”high alert”.

Ryssland: 5889 kärnvapen
USA: 5244 kärnvapen
Kina: 410 kärnvapen
Frankrike: 290 kärnvapen
Storbritannien: 225 kärnvapen
Indien: 164 kärnvapen
Pakistan: 170 kärnvapen
Israel: 90 kärnvapen
Nordkorea: 30 kärnvapen

För mer information: FAS.org

Lagar och regler

Kärnvapen är det sista massförstörelsevapen som förbjöds genom ett internationellt avtal, FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, TPNW, som antogs 2017 och trädde ikraft i januari 2021.

Det finns två internationella avtal som hänvisas till, det första är icke-spridningsavtalet, Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, som reglerar frågor kring kärnvapenspridning och nedrustning. NPT trädde ikraft 1970 och de fem stater som hade kärnvapen innan NPT trädde ikraft kallas för ”officiella kärnvapenstater”, de har lovat att nedrusta sina kärnvapen i utbyte mot att inga andra stater skaffar kärnvapen.

Det andra avtalet är det fullständiga provstoppsavtalet, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT, som reglerar frågor kring provsprängningar av kärnvapen. CTBT har fortfarande inte trätt ikraft.

Visste du att:

  • Internationell humanitär rätt förbjuder vapen som orsakar överflödiga skador eller onödigt lidande. Kärnvapen kan döda hundratusentals människor på 10 sekunder.
  • 2000 kärnvapen står redo att avfyras inom loppet av några minuter. Deras sprängstyrka motsvarar ungefär 50 000 Hiroshimabomber.
  • Än idag behandlar sjukhus i Hiroshima strålskadade och dokumenterar nya sjukdomar hos överlevare och deras barn.
  • Om världens största kärnvapen sprängdes över Eiffeltornet i Paris skulle blixten synas i Berlin och fönsterrutorna skallra i London.
  • Kärnvapen har sprängts över Hiroshima och Nagasaki. Och över 2000 gånger till.
  • FN:s årsbudget för nedrustning är 10 miljoner dollar. Det är vad kärnvapenstaterna spenderar varje timme på modernisering av sina kärnvapen.
  • Bara presidenten har rätten att avfyra USA:s kärnvapen. Ronald Reagan tappade koden på golvet. Bill Clinton glömde den på ett möte. Gerald Ford glömde den på flyget. Jimmy Carter lämnade in den på kemtvätt.
  • Fram till 1977 var det hemliga lösenordet för att avfyra USA:s kärnvapen: 00000000.


Källor och mer information

Reagan lost nuclear code card during shooting, UPI Archives, december 1981
Jimmy Carter once sent launch codes to the cleaner, and other scary tales of the ‘nuclear football’, Allen McDuffee, november 2017
”00000000”, Bruce Blair, mars 2015, Science and Global Security, Princeton University
How we are funded, United Nations Peacekeeping
Ryssland släpper hemliga bilder på sprängningen av ”tsarbomben”, John Edgren, augusti 2020, Ny Teknik
Hiroshima & Nagasaki – 70 years on, survivors and their families still gravely affected, International Committee of the Red Cross, ICRC