Myter om kärnvapen

Det finns flera myter om kärnvapen. Här har vi listat några av dem.

Myt 1: Kärnvapen skapar fred

Kärnvapenstater har varit inblandade i fler krig än kärnvapenfria stater. Kärnvapen har inte förhindrat krig för kärnvapenstaterna i vare sig Korea, Vietnam, Afghanistan, Falklandsöarna eller Irak. I själva verket skapar kärnvapen misstro, ofta där tillit redan är en bristvara. Vi kan också se hur frågan om kärnvapen kraftigt ökar spänningarna mellan länder, till exempel mellan Iran och USA.

Myt 2: Kärnvapen är inte värre än andra vapen

Kärnvapen är de enda vapen som kan förstöra hela mänskligheten. Ett enda kärnvapen, släppt över en stad, kan döda hundratusentals människor inom loppet av några minuter.

Myt 3: Folk bryr sig inte om kärnvapen längre

Opinionsundersökningar visar att en överväldigande majoritet av människor över hela världen anser att kärnvapen bör förbjudas och elimineras utan ytterligare dröjsmål.

Myt 4: Kärnvapen är inget reellt hot

Det finns idag närmare 13 000 kärnvapen över hela världen och ungefär 1800 av dessa står redo att avfyras inom loppet av minuter. Kärnvapen utgör ett konstant hot om global ödeläggelse och radioaktiva föroreningar. Om vi inte eliminerar alla världens kärnvapen så finns det en risk för att de kommer att användas igen, avsiktligt eller av misstag, och effekterna skulle bli katastrofala.

Myt 5: Kärnvapen upprätthåller säkerheten

Kärnvapen är verkningslösa mot dagens verkliga säkerhetshot. De kan varken hantera klimatförändringar, fattigdom, svält, överbefolkning, pandemier eller handel med människor och vapen.

Myt 6: Det är okej att vissa länder har kärnvapen

Inget land bör anförtros med kärnvapen. Så länge något land har kärnvapen så kommer andra vilja ha dem. Kärnvapen snarare hotar än ökar säkerheten. Sedan icke-spridningsavtalet, som skulle förhindra att fler länder skaffade kärnvapen, trädde i kraft 1970 har ytterligare fyra stater skaffat kärnvapen.

 

Senast uppdaterad: 210407