Historia

Det är genom historierna som vi skapar förståelse om vad kärnvapen faktiskt är och vilka förödande konsekvenser dessa vapen har.

I krig har kärnvapen använts två gånger. Det var i slutet av Andra världskriget 1945, då USA den 6:e och 9:e augusti fällde två atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki.

Världen sa ”Aldrig mer”, men trots det så finns det närmare 14 000 kärnvapen kvar i världen.

1930- talet Tanken tar form

När Tysklands arméer marscherade in i Tjeckoslovakien 1938 och sedan in i Polen 1939 och andra världskriget startade hade många av Europas bästa fysiker börjat fly från det nära kommande kriget. Forskare och vetenskapsmän på båda sidor i kriget var fullt medvetna om att kärnfission, klyvning av atomkärnor, kunde utnyttjas som ett vapen. Men på den tiden var ingen riktigt på det klara med hur det skulle gå till. Inom kort slutade fysiker publicera sina resultat inom ämnet fissionsprocesser för att hindra motståndarsidan från att nå resultat snabbare.

I amerikanska laboratorier arbetade forskarna på högvarv för att hinna först. Efter Japans anfall på Pearl Harbor i december 1941 strömmade pengarna in till amerikansk militärforskning, framför allt till forskning om kring klyvbart material.

Den första atombomben

Den 16 juli 1945 klockan 05:29:45 på morgonen sprängdes världens första kärnvapen. Det var på provsprängningsområdet Alamogordo i New Mexiko, USA. Bomben var gjord av plutonium och hade en sprängstyrka på 20 kiloton TNT. Provsprängningen var ett resultat av Manhattanprojektet.

Manhattanprojektet är benämningen på det stora projekt USA, Kanada och Storbritannien drog igång 1942 för att utveckla en atombomb innan Hitlers Tyskland lyckades med detsamma. Det som började som ett litet projekt med knapp ekonomi kom, när det var som störst, att ha 130 000 anställda.

Oppenheimer and GrovesLedaren för projektet, överste Leslie Groves, lät inrätta tre stora produktionscentra i USA: Oak Ridge i Tennessee, Hanford i Washington och Los Alamos i New Mexiko. Utöver dessa tre platser fanns över 30 olika forskningsplatser i USA, Kanada och Storbritannien. Forskarna arbetade framför allt med uran-235 och det nyupptäckta ämnet plutonium. Manhattanprojektet lyckades spränga tre kärnvapen 1945.

 

Senast uppdaterad: 191202