Myter

Det senaste året har kärnvapen diskuteras mer i media och det förekommer flera myter. Här har vi listat några av dem.

Myt 1: Kärnvapen skapar fred

Kärnvapenstater har varit inblandade i fler krig än kärnvapenfria stater. Kärnvapen har inte förhindrat krig för kärnvapenstaterna i vare sig Korea, Vietnam, Afghanistan, Falklandsöarna eller Irak. I själva verket skapar kärnvapen misstro, ofta där tillit redan är en bristvara. Vi kan också se hur frågan om kärnvapen kraftigt ökar spänningarna mellan länder, till exempel mellan Iran och USA.

Myt 2: Det finns små kärnvapen som går att använda

Kärnvapen, oavsett sprängstyrka, har en överväldigande destruktiv kraft. Ett kärnvapen med en liten sprängstyrka skulle åstadkomma skador långt utöver vad ett konventionellt vapen gör. De ”små” kärnvapen som finns idag har ungefär samma storlek som bomben som ödelade den japanska staden Hiroshima och dödade 140 000 människor.

Kärnvapen är de enda vapen som kan förstöra hela mänskligheten. Ett enda kärnvapen, släppt över en stad, kan döda hundratusentals människor inom loppet av några minuter.

Myt 3: Inget land kommer att använda kärnvapen – de är till för avskräckning

Det finns idag närmare 13 000 kärnvapen över hela världen och ungefär 2000 av dessa står redo att avfyras inom loppet av minuter. Kärnvapen utgör ett konstant hot om global ödeläggelse och radioaktiva föroreningar. Det finns en verklig risk för att kärnvapen används, oavsett om det är medvetet eller på grund av misstag. Missförstånd, desinformation, tekniska fel och cyberattacker – allt detta skulle kunna leda till att utlösa kärnvapenkrig. Vid ett oroväckande stort antal tillfällen genom åren har en katastrof varit mycket nära.

Myt 4: Kärnvapen upprätthåller säkerheten

Kärnvapen är verkningslösa mot dagens verkliga säkerhetshot. De kan varken hantera klimatförändringar, fattigdom, svält, överbefolkning, pandemier eller handel med människor och vapen.

Myt 5: Det är okej att vissa länder har kärnvapen

Inget land bör anförtros med kärnvapen. Så länge något land har kärnvapen så kommer andra vilja ha dem. Kärnvapen snarare hotar än ökar säkerheten. Sedan icke-spridningsavtalet, som skulle förhindra att fler länder skaffade kärnvapen, trädde i kraft 1970 har ytterligare fyra stater skaffat kärnvapen.

Myt 6: Det går att hantera konsekvenserna av en kärnvapenexplosion

Konsekvenserna av kärnvapen är för omfattande, gränsöverskridande och katastrofala. Konferenserna om kärnvapnens humanitära konsekvenser har visat att inget land, ingen organisation eller ­allians i världen har förmågan att hantera kärnvapnens humanitära konsekvenser. Den går inte heller att skapa. Forskning har visat att de sekundära effekterna av ett kärnvapenkrig med en bråkdel av världens kärnvapen kan innebära en så stor påverkan på klimatet och livsmedelsproduktionen att två miljarder människor världen över riskerar att dö i svält.

Författare

Svenska Läkare mot Kärnvapen

Senast uppdaterad
22 februari, 2023