Økonomiske konsekvenser

“The world is over-armed and peace is under-funded.”

– FNs generalsekretær Ban Ki-moon, 2009

På siden Hva koster atomvåpen? finner du mer informasjon om atomvåpnenes og atomvåpenstatenes kostnader.

ekonomi9De ressursene som nå brukes på atomvåpen er det behov for andre steder. Det hypotetiske resonnementet om hva pengene kunne ha vært brukt til i stedet, deres alternativkostnad, illustrerer størrelsesordenen.

I 2011 brukte atommaktene 105 milliarder amerikanske dollar på atomvåpen i følge en rapport fra  Global Zero. Tim Wright skriver om hva pengene alternativt kunne ha blitt brukt til i en rapport fra ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 2011. Rapporten heter Nuclear weapons spending: a theft of public resources.

 

 

Siste oppdatering: 17.12.19