Ekonomiska konsekvenser

“The world is over-armed and peace is under-funded.” – FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon, 2009

Kärnvapenprogram har enorma kostnader och dessa program premieras av kärnvapenstaterna, vilket innebär att andra utgifter och behov som ett land behöver hamnar i skymundan. Under fliken Vad kostar kärnvapen? hittar du information om vad kärnvapen kostar. Detta kapitel fokuserar på de ekonomiska konsekvenserna och vad pengarna kan användas till istället. 

Tanken att ställa rustningskostnaderna mot världens egentliga behov är inte ny. Thorssonrapporten, som överlämnades till FNs generalförsamling 1981, var en rapport om sambandet mellan nedrustning och utveckling. Rapporten utarbetades av en expertgrupp under ledning av den svenska diplomaten och fredskämpen Inga Thorsson.

Vad kan vi lägga pengarna på istället? 

Ekonomiska konsekvenserDe resurser som går åt till kärnvapen skulle så väl behövas för andra ändamål ute i världen. ICAN har i mars 2020 jämfört Frankrikes, Storbritanniens och USA:s kostnader för sina kärnvapenprogram med kostnader för ländernas sjukvård.

Summan som Frankrike lägger på sina kärnvapen, 4,55 miljarder Euro per år, kan istället betala för 100 000 sjukhussängar för intensivvårdsavdelningar, 10 000 ventilatorer och lönerna till 20 000 franska sjuksköterskor och 10 000 franska läkare.

Det Storbritannien lägger på sitt kärnvapenprogram per år, 7,2 miljarder pund, innebär 100 000 sjukhussängar för intensivvårdsavdelningar, 30 000 ventilatorer och lönerna till 50 000 brittiska sjuksköterskor och 40 000 brittiska läkare.

USA:s kärnvapenprogram kostar cirka 35,1 miljarder dollar per år. Samtidigt varnar experter för att amerikanska sjukhus kommer att behöva cirka 300 000 extrasängar på intensivvårdsavdelningar och tiotusentals extra ventilatorer. 35,1 miljarder dollar skulle kunna uppfylla dessa brådskande behov för patienter och mer. Ett års kärnvapenutgifter skulle betala för dessa  300 000 extrabäddar på intensivvårdsavdelningar samt 35 000 ventilatorer och löner för 150 000 amerikanska sjuksköterskor
och 75 000 amerikanska läkare.

Peter Brookes The TimesFN:s fredsbevarande operationer har en budget på 6,5 miljarder US-dollar för budgetåret 2019/2020. De fredsbevarande operationerna har alltså bara liten del i jämförelse med vad USA:s kärnvapen kostar.

Vad skulle du välja att lägga pengarna på – kärnvapen eller sjukvård?

 

Författare: Clara Levin

Senast uppdaterad: 200320