Ryssland

Sovjetunionen (Ryssland) provsprängde sitt första kärnvapen 1949. 1953 sprängdes landets första vätebomb och 1961 sprängde Sovjet världens hittills största kärnvapen – Tsarbomben. Även om Ryssland har minskat sin kärnvapenarsenal, så har innehar landet, tillsammans med USA, 93 % av världens alla kärnvapen. Det totala antalet stridsspetsar beräknas till 6850.

Medan antalet ryska kärnvapen har minskat betydligt, har Ryssland under de senaste åren genomfört stora moderniseringar av sina strategiska och taktiska kärnvapen och deras vapenbärare. Ryssland motiverar sin kärnvapenarsenal främst i avskräckande skäl, men också som en säkerhet från konventionell militär aggression från USA och Nato.

Historia

Redan under 1930-talet började sovjetiska fysiker forska om kärnklyvning och under andra världskriget fick sovjetiska underrättelsetjänsten information om de tyska och amerikanska kärnvapenprogrammen. Men de var först efter den amerikanska kärnvapenbombningen av Hiroshima och Nagasaki 1945 som Sovjetunionens ledare Josef Stalin beordrade en snabbare utveckling av Sovjets kärnvapen.

1949 sprängde Sovjetunionen sitt första kärnvapen och 1953 sprängde landet sin första vätebomb. Under en tid byggde Sovjetunionen allt mäktigare vätebomber. Detta kulminerade slutligen med detonationen av den så kallade ”Tsarbomben” över Novaja Semlja, som producerade en sprängstyrka överstigande 50 TNT. Tsarbomben uppgick till mer än 10 gånger av alla den sammanlagda sprängstyrkan av alla explosioner under andra världskriget.

Tsar bomba mushroom cloud

Sovjetunionen genomförde nästan 1000 kärnvapenprov i området Semipalatinsk i Kazakstan och nära Novaja Zemlja. Det resulterade i omfattande lokalt, regionalt och globalt radioaktivt nedfall.

Under kalla kriget använde Sovjetunionen enorma resurser för att minska klyftan till USA:s övertag av kärnvapen. Sovjetunionen etablerade minst 10 stängda städer, så kallade ”Atomgrads” för forskning och konstruktion av kärnvapen.

Tsar exempel

På 1980-talet spenderade Sovjetunionen ungefär 30 % av sin bruttonationalprodukt (BNP) på militären, varav kärnvapen tog en stor andel av denna summa. Vid denna tidpunkt hade Sovjetunionen även fler stridsspetsar än USA. Toppen var 1986: Vid denna tidpunkt bestod den sovjetiska kärnvapenarsenalen av över 40 000 kärnvapen. Antalet sjönk sedan snabbt, delvis på grund av landets ekonomi, men främst som en följd av bilaterala nedrustningsavtal med USA, såsom INF-avtalet (1987) och de senare START-avtalen. Sovjetunionens efterträdare, Ryssland, har också minskat ett stort antal icke-strategiska (taktiska) kärnvapen.

Efter kollapsen av Sovjetunionen 1991 fördes alla kärnvapen och klyvbart material som fanns i lager i Vitryssland, Ukraina och Kazakstan till Ryssland. Ryssland är den enda före detta sovjetrepublik som har behållit sina kärnvapen.

Kärnvapen idag

Ryssland lägger stora summor på uppgradering och modernisering av sina kärnvapen. 2017 uppskattades Ryssland ha 7000 kärnvapenstridsspetsar i sin arsenal. 2000 av dessa är strategiska stridsspetsar, varav 1790 är utplacerade på missiler, flygplan och ubåtar. De återstående är strategiska stridsspetsar närvarande lagrade, tillsammans med taktiska kärnvapen. Ryssland besitter dessutom uppskattningsvis 2700, mestadels intakta, kärnvapen som väntar på nedmontering. Ryssland besitter nära hälften av världens alla kärnvapen kärnvapen.

Den nya START-fördraget, som undertecknades i april 2010, begränsar antalet ryska (och amerikanska) strategiska kärnvapenstridsspetsar till 1550 på varje sida, som anger att dessa mål ska uppnås senast 2017.

Vapenbärare

TU-95MS

TU-95MS

Det ryska kärnvapenprogrammet är uppbyggt av tre delar. De består av landbaserade ballistiska missiler, bomber och kryssningsmissiler på flygplan, samt ubåtsabaserade ballistiska missiler (SSBNs). Dessa tre delar bildar en så kallad kärnvapentriad.

Första delen i Rysslands kärnvapentriad är Rysslands långdistans Aviation Command (DA), en gren av det ryska flygvapnet, har förmågan att attackera strategiska mål från luften med kärnvapen. Denna dela är den av triaden är den minst utvecklade av Rysslands kärnvapentriad sedan det kalla kriget, då DA består av åldrande Sovjettiden strategiska bombflygplan såsom Tu-95MS6 / S16 och Tu-160.

Ryssland har idag cirka 60 strategiska bombplan, med ungefär 60 utplacerade stridsspetsar (men med över 800 tilldelade stridsspetsar). Ett antal av bombplanen är placerade på Engels flygbas nära Saratov i västra Ryssland och resten vid den ukrainska flygbasen nära Belogorsk i östra Ryssland. Ryssland har också ett antal icke-strategiska (taktiska) kärnvapen kapabla flygplan, såsom Tu-22m3 medeldistansbombare, liksom Tu-24M och Su-34 kämpe-bombplaner.

 • Tu-95MS6: Bortsett från ”några tiotal” av den åldrande Sovjettiden Tu-95MS6 / MS16, är resten av dessa flygplan planerade att pensioneras. Tu-95MS har ett uppdrag med en radie på 6500 till 10 500 km, och kan leverera både nukleära gravitationsbomber och nukleära luftbaserade kryssningsrobotar.
 • Tu-160: Tu-160 är ett supersonic bombplan från Sovjettiden, som syftar till att kränka USA:s luftrum i kärnuppdrag. Tu-160 har en räckvidd på 10 500-13 200 km, och kan släppa både nukleära gravitationsbomber och nukleära luftbaserade kryssningsrobotar. Ett antal Tu-160S är planerade att moderniseras 2020. Tu-160 bombpatruller har ofta uppdrag längs den norska Atlantkusten samt Japanska havet och Stilla havet.

Rysslands strategiska raketstyrkor (SRF), den del av den ryska armén som kontrollerar Rysslands arsenal av landbaserade ballistiska missiler. Detta räknas som den andra delen i av Rysslands kärnvapentriad. SRF är indelat i 12 missil divisioner som är grupperade i tre arméer och distribuerar många olika interkontinentala ballistiska missiler (ICBMs). Rysslands ICBMs utgör den största delen av Rysslands strategiska kärnvapen, där 967 stridsspetsar är monterade på 304 missiler.

ICBM Topol-M

ICBM Topol-M

Stora delar av Rysslands ICBM missiler är monterade med mer än en stridsspetsar, så kallade MIRV stridsspetsar (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle). De multipla stridsspetsar hos en MIRV missil kan ha olika och självständiga mål, vilket gör varje missil kan orsaka stor förstörelse med flera mål i ett stort område. Många av dessa missiler är ”road-mobil”, monterade på lastbilar som ofta flyttas så att de inte blir mål för en överraskningsattack.

 • RS-20V: Rysslands äldsta interkontinentala missil (11 000-15 000 km), även känd under Nato beteckningen SS-18 Satan. Missilen håller för närvarande på att fasas ut och den sista planeras försvinna 2024.
 • RS-18: En vätskefylld ICBM med uppskattningsvis 10000 km intervall, varje missil bär 6 MIRV stridsspetsar. I likhet med RS-20V håller RS-18 för närvarande på att avvecklas, med sista missil schemalagt att avvecklas 2019.
 • RS-12M Topol: Liknande RS-18 / 20V ICBMs, är RS-12M Topol från sovjetisk-eran. Missilen har en räckvidd på 10 500 km räckvidd och planeras att eventuellt avvecklas till 2021. Missilen drivs av fastbränsle i stället för flytande bränsle gör att missilen kan avfyras med en signifikant lägre förberedelsetid. RS-12M Topol är placerade idag både i silos och på lastbilar och distribueras med en enda 800 kiloton stridsspets.
 • RS-12m2 Topol-M: En enstegs ICBM som drivs av fastbränsle och har samma räckvidd (10 500 km) och stridsspets som RS-12M Topol, men mer avancerad. Missilen är placerad baserade i silos.
 • RS-12M1 Topol-M: Missilen delar egenskaper med RS-12m2 Topol-M, men är placerade på lastbilar.
 • RS-24: Missilen är en MIRV variant av Topol-M ICBM, men i övrigt delar samma egenskaper. De RS-24 är nyligen utplacerade i både silos och på lastbilar under 2009 respektive 2010, vilket sammanföll med utgången av fördraget om nedskärningar och begränsningar av strategiska offensiva vapen (START).

Den tredje delen av Rysslands kärnvapentriad är de kärnvapen som är baserade på Rysslands flotta av strategiska ballistiska missilubåtar (SSBNs) som kontrolleras av den ryska flottan. Rysslands SSBNs är avsedda för strategisk avskräckning , vilket ger en ”säker” andraslagsförmåga med kärnvapenbestyckade ubåtar med ballistiska missiler (SLBMs) från havet i händelse av en kärnvapenkonflikt.

Russian submarine in Murmansk

Rysk ubåt i Murmansk

Ryssland har idag 144 SLBMs på sina ubåtar, alla lastade med MIRV stridsspetsar, totalt 416 stridsspetsar. Ryssland håller för närvarande på att modernisera sin SSBN flotta med konstruktion och utbyggnad av nya Borei-klass SSBNs. Den ryska flottan är planerad att leverera upp till åtta Borei-klass SSBNs, varav två har redan levererats. Utplaceringen av ubåtarna kommer sannolikt inte att genomföras förrän efter 2020. Fram till dess kommer den ryska SSBN flottan består av 6 Delta IV-klass SSBNs, byggda mellan 1985 och 1992, och tre av de äldre Delta III-klass SSBNs. Delta IV-SSBNs är en del av den ryska Nordhavsflottan, medan Delta III SSBNs är en del av Stillahavsflottan. De ryska ubåtarna genomför i viss utsträckning fortfarande avskräckande patruller, men i mindre utsträckning jämfört med US SSBNs. De ryska SSBNs är kapabla att avfyra sina SLBMs både från dykt och nedsänkta lägen, samt från ryska bryggor.

 • RSM-50 Volna: Den äldsta ubåten från Sovjettiden bestyckad med ballistiska missiler (SLBM) i den ryska flottan och förblir fortfarande utplacerade på äldre Delta III SSBNs. Missilen är en tvåstegs vätskedriven missil med en mellanliggande intervall (6500 km), som bär tre MIRV stridsspetsar vardera. Varje Delta III SSBN (3 totalt) bär 16 Volna-missiler, totalt 48 stridsspetsar.
 • RSM-54 Sineva: Den aktuella stommen i Rysslands SSBN flotta består av sex Delta IV ubåtar bär RSM-54 Sineva missiler. Sineva-missilen är vätskadrivna trestegs missiler med en interkontinental räckvidd (9000 km), var och en bär fyra MIRV stridsspetsar. Eftersom varje Delta IV SSBN bär 16 Sineva-missiler uppgår det till till totalt 64 stridsspetsar på varje ubåt.
 • RSM-56 Bulava: Projiceras som den framtida hörnsten i Rysslands havsbaserade strategiska avskräckning. Rysslands nyaste SLBM, RSM-56 Bulava, genomgår för närvarande ytterligare tester för utplacering på Ryssland nyaste Borei-klass ubåtar. Medan ett litet antal Borei-klass SSBNs har genomgått havsförsök och driftsättning har RSM-56 Bulava fördröjts av tekniska problem efter ett antal misslyckade tester och därför tros de ännu inte sättas in i den ryska flottan. Bulava-missilen är en trestegsmissil som drivs av fastbränsle och bär fyra MIRV stridsspetsar vardera. Eftersom varje Borei-klass SSBN är utrustad med 16 utskjutningsrör kommer det låta Borei-klass SSBNs att bära upp till 64 stridsspetsar vardera.

Förutom Rysslands strategiska kärnvapen har landet även cirka 2000 taktiska kärnvapen utplacerade. Den tidigare ryske presidenten Boris Jeltzin lovade 1992 att Ryssland skulle avveckla sina landbaserade taktiska kärnvapen, men Ryssland tros fortfarande behålla cirka 170 av dessa utplacerade kortdistans ballistiska missiler (SRBMs).

Siffrorna är dock osäkra eftersom Ryssland inte publicerar antalet taktiska kärnvapen som de innehar. Ryssland har dock förklarat att alla deras taktiska kärnvapen förvaras under strikt kontroll.

Uppgradering av kärnvapen

Medan Ryssland har minskat antalet stridsspetsar i sin kärnvapenarsenal har landet samtidigt utvecklat nya land- och vattenbaserade styrkor och moderniserat sitt flygvapen. I november 2006 klargjorde president Vladimir Putin att det inte är antalet vapen och kärnvapenstridsspetsar som är viktigt, utan att det är kvalitén på dessa vapen som räknas. Med andra ord så byter Ryssland ut sina kärnvapen mot nya kärnvapen, till skillnad från USA som moderniserar de kärnvapen som de har. Rysslands moderniseringsplan har som mål att fram till 2020 ska alla mobila interkontinentala missiler vara utbytta. Generalmajor Andrej Burbin har sagt i en intervju 2015 att Ryssland kommer slå tillbaka mot en kärnvapenattack utan någon tvekan. Han ska även ha sagt att Ryssland klarar av att ”slå tillbaka vilken attack som helst”.

Vladimir Putin

Vladimir Putin

I juni 2006 rekommenderade Putin att USA och Ryssland borde ersätta START I med ett nytt avtal när det gamla gick ut i december 2009 och uttrycket speciellt oro över den stagnation som råder idag gällande nedrustning. Men även om START I förbjuder staterna att öka antalet stridsspetsar per missil, deklarerade Ryssland i december 2006 att man planerar att placera multipla stridsspetsar på sina Topol M interkontinentala ballistiska missiler som idag har en stridsspets per missil. Genom att öka antalet stridsspetsar per missil kan Ryssland spara pengar och behålla strategisk jämlikhet med USA: s snabbt moderniserande arsenaler. Ryssland planerar också att uppgradera och förlänga livslängden hos många av sina missiler, bland annat för att kunna penetrera missilförsvarssystem.

USA anklagar nu Ryssland för att bryta mot INF-fördraget genom att utveckla och testa nya kärnvapenkapabla markbaserade kryssningsrobotar. Det finns även rykten om att Ryssland nu har placerat missiler som kan bära kärnvapen i Kaliningrad.

Klyvbart material

Ryssland har enorma lager av klyvbart material som, om så önskas, kan användas för att producera nya kärnvapen. För att tillverka en enklare kärnvapenladdning är 20 kilo höganrikat uran (HEU) fullt tillräckligt. Ryssland har över 1000 ton HEU i sina lager. Landet har också stora mängder plutonium i sina lager – både militärt och civilt. Atombomben som 1945 fälldes över Nagasaki med marken bestod av en 6 kilo tung plutoniumkärna; Ryssland har material för många tusen sådana bomber. Medan Ryssland, tillsammans med USA, Storbritannien, Frankrike och Kina, upphörde att producera höganrikat uran (HEU) för vapen eller andra användningar i slutet av 1980-talet, meddelade Ryssland år 2012 att det skulle återuppta begränsad produktion av höganrikat uran för naval- och snabb reaktor-bränsle.

Rysslands fortsatta innehav av stora lager av klyvbart material skapar en stor osäkerhet om status om bestånden av klyvbart material i världen, på grund av bristande information om Rysslands produktion och konsumtion av plutonium och höganrikat uran (HEU).

Kärnvapnens roll i nationell säkerhetsstrategi

Kärnvapnens roll i det ryska försvaret har varierat efter att Ryssland ärvde Sovjetunionens roll som kärnvapensupermakt 1991. 1993 drog sig Ryssland ur tidigare sovjetiska doktrinen ”no first use”, men de angav inte under vilka omständigheter kärnvapen skulle kunna användas.

Ryska myndigheter har fortsatt att tala om kärnvapnens viktiga roll i den ryska säkerhetspolitiken. Överbefälhavare och vice försvarsminister Yury Baluyevsky sa i januari 2008 att Rysslands samarbetspartners ska vara medvetna om att Ryssland skulle använda våld för att försvara sitt territorium, ”inklusive i förebyggande syfte, inklusive kärnvapen” – en policy som alltmer påminner och Bushadministrationens uttalanden.

Den 10 januari 2000 skrev Rysslands dåvarande tillförordnade president Vladimir Putin under landets nya Concept on National Security. Det nya konceptet vidgade tänkbara scenariers där Ryssland kan komma att använda kärnvapen. I det förra säkerhetsdokumentet från 1997 användes en vag formulering om att använda kärnvapen ”i händelse av ett hot mot Ryska federationens existens som en suverän stat”. Det nya dokumentet klargör att kärnvapen kan användas ”i händelse av behovet att tillbakavisa en väpnad attack, om andra medel för att hantera krissituationer har uttömts eller visat sig verkningslösa.” Den nya formuleringen antyder att kärnvapen kan komma att användas även för att hindra mindre krig som inte nödvändigtvis hotar Rysslands existens, vilket skiljer sig från 1997-års koncept.

I oktober 2004 presenterades dokumentet ”Immediate Tasks of Development of the Armed Forces of the Russian Federation”. Dokumentet utvecklar och detaljerar den policy som redan år 2000 presenterades i Rysslands försvarsdoktrin. Den största förändringen jämfört med tidigare liknande dokument är förhållningssättet till förebyggande attack. Ryska försvarsministeriet slår fast att förebyggande våldsanvändning inte längre kan uteslutas. Uttalandet handlar inte specifikt om användande av kärnvapen, men med tanke på den roll kärnvapen spelar i Rysslands försvarspolitik kan uttalandet innebära ett hot om möjligheten till förebyggande kärnvapenattack.

Den ryska regeringen släppte i juni 2006 ett ”White Paper on Non-proliferation” – alltså ett dokument som ger en detaljerad överblick över Rysslands policy och initiativ i frågan om ickespridning av kärnvapen. Dokumentet ger en mer omfattande analys av icke-spridningsutmaningar och rysk policy på området än tidigare liknande rapporter har lyckats med. Försvarsminister Sergei Ivanov berättade att liknande dokument har förberetts årligen, men att dessa klassificerats som topphemliga. I kontrast till detta har 2006-års rapport publicerats offentligt och ger dessutom en tydlig deklaration av vikten av insyn för att gynna samarbete och öka tilliten mellan stater. I dokumentet beskrivs terroristhandlingar med massförstörelsevapen som det största nuvarande hotet mot Ryssland, även om man anser att det hotet är litet. Kommentaren om terroristhotet tillsammans med flera andra anmärkningar i dokumentet kan ses som ett närmande mellan ryska och amerikanska kärnvapenpolicys.

Rysslands senaste militärdoktrin publicerades i februari 2010. Den nya militära doktrinen säger att eventuell användning av kärnvapen begränsas till ett regionalt mer omfattande krig, kärnvapen ses fortfarande som en viktig avskräckning mot andra kärnvapenstater. Doktrinen utesluter inte att ett visst krig kan komma att eskalera till en punkt där användningen av kärnvapen blir möjlig.

En viktig detalj är att den nya doktrinen nämner att om Ryssland måste hotas för kärnvapen att användas, medan formuleringen från 2000 använda formuleringar om bara hot mot Ryssland som ett tillräckligt skäl för användning av kärnvapen. Det bör också noteras att den nya doktrinen är främst inriktad på strategisk avskräckning, vilket eventuellt minskar betydelsen av taktiska kärnvapen.

Hörnstenen i Rysslands kärnvapenpolitik fortsätter att fokusera på att försvara landet mot en kärnvapenattack från Nato. Natos expansion österut är uppenbart en nagel i ögat för Ryssland.

Beslutet som fattades år 2000 att minska antalet landbaserade ballistiska missiler och i stället vidareutveckla landets ubåtar strategiska förmåga har delvis fått en vändning efter att USA drog sig ur ABM-fördraget 2002. Ryssland har hotat med att distribuera nya landbaserade missiler som ett svar på USA:s och Natos planer på en missilsköld.

Ryssland vill inte diskutera eventuella fördrag om att minska antalet taktiska kärnvapen innan USA tar bort sina 180 taktiska vapen som står utplacerade fem i europeiska länder.

 

Senast uppdaterad: 190313